20 september 2018

Impuls: SVn verstrekt 100 Verzilverleningen

Zolang mogelijk comfortabel en veilig wonen verdient meer aandacht. SVn geeft de eerste 30 gemeenten die een Verzilverlening beschikbaar stellen daarom een steuntje in de rug. De eerste Verzilverleningen, maximaal 100 in totaal, komen voor rekening en risico van SVn. ANBO is blij met deze impuls en hoopt dat dit gemeenten over de streep trekt om meer financieringen aan te bieden. "Deze Verzilverlening helpt woningeigenaren hun woning toekomstbestendig te maken, zónder hogere maandlasten. Er zijn nu zes gemeenten die de lening aanbieden, dat aantal moet snel omhoog. Het kan huiseigenaren helpen aan een zeer betrouwbare financiering met goede voorwaarden. Aan de slag!”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Hoe werkt de Verzilverlening?

De Verzilverlening is eigenlijk een omgekeerde hypotheek. Wie de lening afsluit, kan de opgebouwde overwaarde gebruiken om de woning aan te passen. Voor de Verzilverlening hoeft maandelijks geen rente en aflossing betaald te worden. Omdat de rente jaarlijks bij de schuld opgeteld wordt. Aan het einde van de looptijd, bij verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende schuldenaar moet de lening afgelost worden. Bij verstrekking bedraagt de lening niet meer dan 80 procent van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van het onderpand. De Verzilverlening heeft geen gevolgen voor het maandelijkse besteedbare inkomen, maar zorgt wel voor de mogelijkheid van een modernere, comfortabelere en veiligere woning.

Langer thuis, duurzaamheid en asbest

De Verzilverlening is bedacht om senioren te helpen bij het financieren van het comfortabel en veilig maken van hun woning, zonder dat dit van invloed is op hun besteedbaar inkomen. De Verzilverlening kan ook worden ingezet voor andere beleidsdoelen zoals asbestverwijdering of het duurzaam maken van de woning. Het is aan de gemeente om te bepalen voor welke beleidsdoelen zij de Verzilverlening willen inzetten.

Naar overzicht
Wonen