12 juli 2017

Hypotheekvoorwaarden senioren versoepeld

Voor kortlopende hypotheken die volledig worden afgelost, is niet langer de vaak hogere toetsrente het uitgangspunt, maar de in het hypotheekcontract afgesproken rente. Dit geeft meer ruimte aan senioren die met het oog op hun pensioen een deel van hun hypotheek versneld willen aflossen. De wettelijke regeling wordt hiervoor aangepast. Dit alles schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Wonen) aan de Tweede Kamer. De maatregel volgt uit de gesprekken in het platform maatwerk met kredietverstrekkers, hypotheekadviseurs, hun brancheverenigingen, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en toezichthouder AFM.

Het platform werd opgericht omdat sommige groepen belemmerd worden door allerlei regelgeving bij de financiering van verhuizing of woningaanpassing. Vooral senioren (gepensioneerd of niet) lopen soms tegen de hypotheekmuur op

Mét senioren praten

"Hoog tijd dat de overheid zijn rol pakt bij het oplossen van deze problematiek," meent Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. " Onze Raad&Daad Advieslijn ontvangt vele berichten van leden die hun hypotheek willen oversluiten, of een nieuwe hypotheek willen, maar daar niet voor in aanmerking komen." Hoewel ANBO blij is het met eerder genoemde platform, noemt Den Haan het een gemiste kans dat juist de mensen waar het onderzoek zich op richt, niet zijn betrokken. Om te weten welke problemen er op dit dossier zijn, praat je mét de doelgroep en niet óver de doelgroep." 

Probleem

De knelpunten voor senioren zijn tweeledig; de voorwaarden en de praktijk. Den Haan: "Als je een hypotheek wil afsluiten en je zit minder dan tien jaar vóór je AOW-leeftijd, dan moet de hypotheekverstrekker rekening houden met je toekomstig pensioeninkomen. De bank heeft dan meer zekerheid over de draagkracht ná pensionering. Als er sprake is van een AOW-gat, belemmerd deze voorwaarde de aanvrager behoorlijk." Bij een AOW-gat ontstaat de situatie dat de uitkering van iemand met VUT of vroegpensioen stopt op de oude AOW-leeftijd, maar dat de AOW dan nog niet ingaat. In de tussenliggende periode is het inkomen (fors) lager. Dat lagere inkomen gedurende een relatief korte periode beperkt de mogelijkheden van de hypotheek. Maatwerk is de oplossing. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat kredietverstrekkers richtlijnen geven, op welke wijze zij kunnen afwijken van de standaardnormen. "Wij hopen dat de kredietverstrekkers hun verantwoordelijkheid nemen en ook in de praktijk een op maat gesneden oplossing gaan aanbieden", besluit Den Haan

 

Naar overzicht
Wonen