19 april 2013

Huurverhoging 'loterij' door Belastingdienst

Woningcorporaties kunnen slechts bij zeventig procent van hun woningen scheefhuurders een hogere huur in rekening brengen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant onder 46 woningcorporaties, die samen 1,1 miljoen huurwoningen bezitten. De Belastingdienst heeft bij zo'n 660.000, van de in totaal 2,2 miljoen huurwoningen, niet kunnen achterhalen wat het inkomen van de bewoner is. Deze huishoudens krijgen maximaal vier procent huurverhoging, ongeacht hun inkomen. De Woonbond voorspelt 'een stortvloed aan bezwaarschriften, omdat een aanzienlijk deel van de wel aangeleverde inkomensgegevens foutief zou zijn'.

Ongelijke behandeling

ANBO noemt het oneerlijk en spreekt van ongelijke behandeling. ANBO heeft steeds bezwaar gemaakt tegen het wetsvoorstel: "Het kabinet wil zogeheten scheefhuur tegen gaan, maar er zijn voor de meeste huurders geen betaalbare alternatieven voor sociale huur. Hierdoor leidt het kabinetsplan al gauw tot een fors koopkrachtverlies en niet direct tot het van het slot halen van de woningmarkt", aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

Huurverhoging moet scheefhuur tegengaan

Inkomens tot 33.164 euro gaan maximaal vier procent extra huur betalen, inclusief inflatie van 2,5 procent. Voor inkomens tussen 33.614 en 43.000 euro geldt 4,5 procent huurverhoging en voor hogere inkomens 6,5 procent. Peilpunt is het inkomen van twee jaar geleden, maar als dat lager is geworden kunnen huurders bezwaar maken. Daalt het inkomen van de huurder, bijvoorbeeld bij pensionering, dan kan de extra huurverhoging worden aangepast.

Verhuurdersheffing

De huurverhoging is, naast het tegengaan van scheefhuur, ook bedoeld om corporaties een verhuurdersheffing te laten betalen van 1,75 miljard euro. Den Haan zei hier eerder over: "De verhuurdersheffing geeft woningcorporaties te weinig ruimte om te investeren in verbouw en nieuwbouw. Het is te hopen dat de lagere btw voor verbouwen en herstel van woningen die het kabinet tijdelijk heeft ingevoerd, een impuls inhoudt om woningen aan te passen en het tekort aan seniorenwoningen eindelijk eens weg te werken.”