12 juli 2013

Hoofdlijnen bezuinigingen bekend

Volgens bronnen rond de coalitietop van VVD en PvdA is het kabinet het in hoofdlijnen eens over het bezuinigingspakket van 6 miljard euro voor 2014 en verder. Het definitieve besluit valt pas in augustus, omdat dan de nieuwste koopkrachtontwikkelingen en economische ramingen van het CPB bekend zullen zijn. Die kunnen nog tot aanpassingen leiden.

6 miljard euro

Er moet 2,7 miljard extra aan bezuinigingen worden gevonden, bovenop de 3,3 miljard euro netto die in maart al aan bezuinigingen is gepresenteerd en die als het ware ‘in de wacht staan’. Daarmee komt het totaal aan bezuinigingen op 6 miljard euro, waarmee wordt voldaan aan de eis van de Europese Commissie. De ministeries moeten 700 miljoen bezuinigen op hun uitgaven. Ook komt er voor 1,2 miljard euro aan extra belastingheffing op ontslagvergoedingen die in een zogeheten ‘stamrecht bv’ zijn gestopt. Dat gebeurt door de mogelijkheid te geven die in bijvoorbeeld 2014 in één keer te laten uitbetalen tegen een voordelig belastingtarief.

Senioren

De rest van de bezuinigingen wordt gerealiseerd in de zorg. Door kostenstijgingen bij ziekenhuizen en artsen te verminderen, medicijnenvergoedingen te beperken en het verder inkomensafhankelijker maken van de zorgtoeslag, zodat mensen met een hoger inkomen er niet meer voor in aanmerking komen.

De coalitie wil de schenkbelasting versoepelen en zo senioren stimuleren om de jongere generatie financieel te ondersteunen. Daarnaast wil de coalitie de AOW-toeslag voor de jongere partner van ouderen met AOW versoberen. Die zou inkomensafhankelijk moeten worden.

Op 19 augustus komen VVD en PvdA weer bij elkaar. ANBO zal dan het definitieve pakket aan maatregelen kritisch bekijken en becommentariëren.

Naar overzicht
Inkomen