23 november 2021

Hoezo plan voor toekomst ouderenzorg? Dat is er al!

Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit? De politieke partijen die onderhandelen over een coalitie willen hiervoor een plan gaan ontwikkelen. Het is goed dat er oog voor is, maar een plan ontwikkelen hoeft niet. Dertien maatschappelijke organisaties, waaronder ANBO, hebben eerder dit jaar in tien uitgangspunten geformuleerd hoe het anders moet en kan.

De zorg voor ouderen staat onder grote druk. En de coronapandemie laat de knelpunten al goed zien: te hoge werkdruk, grote administratieve lasten, hoog ziekteverzuim en te veel vraag naar zorg door te weinig medewerkers.

Die problemen gaan niet minder worden. Het aantal 90-plussers en mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar. En daarmee ook de vraag van mensen naar ouderenzorg. De vergrijzing slaat aan twee kanten toe.

Als er niets verandert moet het aantal ouderenzorg-banen in 2040 verdubbelen naar 700.000. Dat is niet realistisch, want de arbeidsmarkt groeit niet zo hard. Het kan en moet dus anders. Dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties staan klaar om hun aandeel te leveren in het aanpakken van de uitdagingen.

Niet verder zoeken

De formerende partijen hoeven niet verder te zoeken: de Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg gaan over allerlei onderwerpen, die stuk voor stuk van groot belang zijn voor zorg en ondersteuning van ouderen. Zodat mensen oud kunnen worden op een wijze die hen past. Van arbeidsmarkt tot wonen, van regelgeving tot samenwerking en van innovatie tot opleiden.

De oplossingen moeten gezocht worden in een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving, met veel oog voor kwaliteit van leven en voor preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen. De Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg is een antwoord op de toekomstvraag van de ouderenzorg. De landelijke organisaties  roepen de politiek op de uitgangspunten te omarmen.

De Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg is een initiatief van ActiZ, Alzheimer Nederland, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU‘91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl.

Dit zijn de tien uitgangspunten nog eens op een rijtje:

  1. Focus op de behoefte van de oudere en ruimte voor mantelzorg en lokale initiatieven.
  2. Meer eenvoud, samenhang en samenwerking tussen verschillende zorgstelsels en in de wet- en regelgeving.
  3. Oog voor preventie in de eigen woon- en leefomgeving van de oudere.
  4. Regie van de overheid op het realiseren van betrouwbare en gestructureerde uitwisseling van cliëntengegevens.
  5. Voldoende (diversiteit aan) woonvormen voor ouderen.
  6. Voldoende inzetbaarheid van professionals en het vergroten van hun werkplezier.
  7. Kansen in de zorg. In de opleidingen is meer aandacht nodig voor de verschillende kanten van de ouderenzorg.
  8. Maatschappelijk debat over kwaliteit van ondersteuning en zorg.
  9. Vergaande opschaling van innovaties en digitale zorg.
  10. Radicale streep door de bureaucratie.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Hoezo plan voor toekomst ouderenzorg? Dat is er al!