27 oktober 2015

Hoe zit het?

Zoals u wellicht heeft gemerkt heerst er onrust binnen ANBO. De media vinden dit interessant om over te schrijven en maken smeuïge krantenkoppen over wat er volgens hen en de mensen die zij spreken aan de hand zou zijn. Veel berichtgeving in de media is onjuist en veel krantenartikelen zijn geschreven zonder dat ANBO om reactie is gevraagd. Helaas zijn daardoor veel onjuiste feiten als waarheid gepresenteerd. Als lid heeft u het recht om te weten wat er in onze vereniging omgaat.

Hoe zit het nu precies?

ANBO-penningmeesters kregen op 23 september een anonieme brief waarin zij opgeroepen werden ledengeld van hun afdelingsrekening over te boeken naar andere, niet-ANBO rekeningen of zelfs naar privérekeningen. De persoon of groep die achter deze oproep zit, is het waarschijnlijk niet eens met de vernieuwing waarmee ANBO al sinds 2008 bezig is. In de vereniging is afgesproken om van ANBO een moderne vereniging te maken, met individueel advies, beleidsbeïnvloeding, ledenvoordeel en interessante activiteiten en voorlichting in uw eigen buurt.

Rekeningen geblokkeerd

Oproepen om geld op andere rekeningen te zetten is oproepen tot fraude of verduistering. We hebben besloten uw ledengeld daartegen te beschermen. Op 25 september zijn daarom alle lokale bankrekeningen geblokkeerd. We hebben geconstateerd dat er niet altijd zorgvuldig is omgegaan met persoonlijke gegevens. Ledenlijsten zijn zelfs anoniem bij de pers beland. Daarnaast werden websites en afdelingsnieuwsbrieven soms ingezet om leden onjuist te informeren.

Versneld proces

De stap om het ledengeld landelijk te beheren is door de anonieme oproep in een stroomversnelling gekomen. Wij hadden graag meer tijd gehad om de betrokkenen te informeren. Voor leden verandert niets, en lokale vrijwilligers kunnen nog altijd activiteiten voor leden organiseren. De rekeningen worden nu door het verenigingsbureau betaald. Er stond zo'n 3,4 miljoen euro op lokale rekeningen, waar geen activiteiten mee werden georganiseerd. Al in 2012 is besloten om dat geld actief te maken. Alle vrijwilligers kunnen budget aanvragen, maar er moet voortaan wel een plan tegenover staan. 

Is er fraude gepleegd?

Ja. Er is in de afgelopen jaren ruim tweehonderd duizend euro lidmaatschapsgeld verduisterd. Fraude is strafbaar en wordt direct aangepakt wanneer het gesignaleerd wordt. Maar, ondanks dat wat de kranten hierover berichten, is dit niet de reden voor deze stap. Los van de ambitie om geld te laten werken voor leden zagen we al langer dat geld niet altijd goed besteed werd.

Waarom wil ANBO veranderen?

Er zijn veel redenen om anders te gaan werken. Ten eerste moeten alle leden zich thuis voelen bij ANBO. Bewegen, sociale activiteiten, goede informatie en elkaar ontmoeten. Alles is mogelijk, maar werd vaak nog niet georganiseerd. Slechts 5 procent van de leden komt naar afdelingsactiviteiten. En ons vrijwilligerswerk wordt ook moderner: mensen willen wel vrijwilligerswerk doen, maar niet langere tijd vast zitten aan zaken als de lokale administratie of veelvuldig vergaderen. Door de nieuwe werkwijze wordt dat een stuk gemakkelijker.

Interviews

In een uitgebreid interview bij BNR Nieuwsradio legt directeur-bestuurder Liane den Haan uit waar ANBO naar toe gaat en waarom de vernieuwingen binnen de vereniging nodig zijn, maar ook tot weerstand leiden. Ook het online vakblad VM-online heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed. Daarnaast hebben we een krant met uitleg verstuurd aan al onze leden. Die is hieronder te bekijken. Als u erop dubbelklikt kunt u de uitgave online lezen:

Omroep Gelderland 

Afgelopen zondag (25 oktober) was Liane den Haan te gast bij In Gelderland Live van Omroep Gelderland. Daar gaf zij uitleg over de onrust die is ontstaan en vertelde zij hoe de toekomst van ANBO eruit gaat zien. Wat verandert er allemaal? Bekijk hier het hele interview. 

 
Naar overzicht
Inkomen