12 mei 2014

'Hele kostendelersnorm moet uit AOW'

ANBO roept de Eerste Kamer op de Wet maatregelen Wet werk en bijstand helemaal terug te sturen naar de Tweede Kamer; de kostendelersnorm – in de volksmond ‘mantelzorgboete’ - moet helemaal uit de AOW verdwijnen als er sprake is van een mantelzorgsituatie. Nu krijgen ouders en kinderen die samenwonen nog geen korting op de AOW; als het aan het kabinet ligt verandert dat. “We zien schrijnende gevallen: ouders die al jaren zorgen voor een kind met een handicap of ziekte bijvoorbeeld. Deze mensen hebben geen keuze, maar worden als het aan de politiek ligt wél gestraft voor hun zorgen met een inkomenskorting. Los daarvan krijgen mensen die voor een tante of broer zorgen ook nu al een korting. Dat kan echt niet meer. Je kunt wel een participatiesamenleving ambiëren, maar dan moet regelgeving dat stimuleren in plaats van tegenwerken. Het kabinet moet zelf ook eens gaan rekenen en bedenken wat op de lange termijn voordeliger is: voor elkaar zorgen of, uit angst voor inkomensdaling, extern zorg en hulp inroepen. ANBO pleit ervoor de hele kostendelersnorm uit de AOW te schrappen wanneer er aantoonbaar sprake is van mantelzorg. Zó stimuleer je mensen de handschoen op te nemen en vanuit hun eigen kracht oplossingen te bedenken”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

'Bijstand is niet hetzelfde als AOW'

ANBO vindt dat er een fundamenteel verschil is tussen bijvoorbeeld een bijstandsuitkering en de AOW-uitkering, hoewel de kostendelersnorm ook in de bijstand volgens ANBO niet meest voor de hand liggende manier om de mensen uit een gezin te stimuleren om te gaan werken. Maar waar er bij meerdere bijstandsuitkeringen nog sprake kan zijn van schaalvoordeel, is dat in de AOW zelden het geval. Kinderen die voor hun ouders zorgen of andersom hebben een flinke zorgtaak. Die wordt niet gecompenseerd met een volledige AOW, laat staan met een korting van ruim 300 euro. Den Haan: “Er zijn zoveel dingen fout aan dit voorstel; het kabinet realiseert zich niet hoeveel schade er aangericht kan worden. De Eerste Kamer moet dan maar rigoureus ingrijpen en die hele wet teruggeven aan staatssecretaris Klijnsma. Het is tijd het kabinet te herinneren aan zijn eigen ambities.”

De Eerste Kamer behandelt de wet op 24 juni. De Tweede Kamer was al akkoord.

Meld u!

ANBO is nog steeds op zoek naar voorbeelden, bijvoorbeeld om de problematiek te illustreren in media en in onze lobby. Zit u in deze situatie? Meld u bij de ANBO Raadslijn op 0348 46 66 88