15 februari 2016

'Handhaaf tariefschijven inkomstenbelasting’

‘Handhaaf de huidige indeling van de tariefschijven, belast de feitelijke opbrengst van vermogen, begrens lokale belastingen en neem het toeslagensysteem op de schop’, dat zijn enkele oplossingen die ANBO vandaag heeft voorgesteld in een brief aan het ministerie van Financiën om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Belangenorganisaties zijn door het ministerie gevraagd om voorstellen te doen. ANBO laat in het licht van gepensioneerden weten wat er moet veranderen bij de inkomstenbelasting, erfbelasting, btw en toeslagen.

Sterkste schouders

“De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten blijven dragen”, licht Liane den Haan toe. De directeur-bestuurder bij ANBO vindt dat onveranderd. “Een tweeschijvensysteem voor de inkomstenbelasting, zoals de Commissie Van Dijkhuizen heeft geadviseerd, wijzen wij af. Dat zou desastreus uitwerken voor senioren. Een nieuw toeslagensysteem, om senioren dan te compenseren, moeten we ook niet willen.”

Vermogensrendementsheffing

ANBO gaat in haar uitgebreide advies ook in op de aftrekbaarheid van hypotheken, de verzilveringsproblematiek bij een laag inkomen en fiscalisering van de AOW. “Het belasten van vermogen -het voordeel van sparen beleggen- behoeft een totaal andere aanpak om de maatschappelijke onvrede weg te nemen”, stelt Den Haan. “De vermogensrendementsheffing in Box 3 moet uitgaan van de werkelijke opbrengst, minus een algemene vrijstelling. Onze achterban vindt dat de rente die men krijgt op de spaarrekening geldt en niet het rendement van 4 procent dat nu wordt gehanteerd door de Belastingdienst.”

Rondpompen van geld

Toeslagen zijn volgens ANBO een manier om problemen die aan de voordeur zijn ontstaan, via de achterdeur te corrigeren. Ze zijn ingewikkeld, duur, arbeidsintensief en leiden meestal tot het ‘rondpompen van geld’. Met name de zorgtoeslag kan wat ANBO betreft op de helling door onder andere de premie te verlagen. De belangenorganisatie vindt dat de Rijksoverheid grenzen moet stellen aan de gemeentelijke en regionale heffingen en belastingen.

Naar overzicht
Inkomen