12 maart 2012

Handhaaf adviesrecht deelnemersraad

Belangenbehartiging en de advisering van gepensioneerden in pensioenfondsen moet mogelijk blijven via de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. Aldus ANBO in een reactie op het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen, dat minister Kamp onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In dit wetsvoorstel worden praktisch alle adviesrechten van deze adviesraad geschrapt.

Het wetsvoorstel beoogt versterking deskundigheid pensioenfondsbesturen en het intern toezicht. Plus een betere vertegenwoordiging van alle risicodragers in het pensioenfonds, waaronder gepensioneerden.

ANBO onderschrijft verdere professionalisering van de besturen van pensioenfondsen en het toezicht. Maar vindt dat bestuurders, ook zij die gepensioneerden vertegenwoordigen, moeten handelen vanuit de belangen van alle betrokkenen. Volgens ANBO is er voor het opkomen voor deelbelangen binnen het bestuur geen plaats. Het wetsvoorstel moet er niet toe leiden dat door het schrappen van het adviesrecht ‘het kind met het badwater wordt weggegooid’.

Lees HIER de brief aan de Vaste Kamercommissie SoZaWe

Naar overzicht
Inkomen