10 november 2015

Grote verschillen tegemoetkomingen gemeenten

De gemeentelijke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten verschillen sterk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) onder alle 393 gemeenten. De verschillen in de bijdragen van gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro's per jaar.

Negatieve impact op koopkracht 

ANBO-directeur/bestuurder Liane den Haan reageert onthutst: “Want het wegvallen van compenserende vergoedingen, zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten [Wtcg] en compensatie eigen risico [CER]), heeft aantoonbaar negatieve impact op de koopkracht. Vooral bij de laagste inkomensgroepen. Dat is al aangetoond via ons koopkrachtonderzoek. Wat het ZIC nu signaleert is wat wij ook waarnemen via Vinger aan de Pols; het ANBO-onderzoek dat gemeentelijk zorgbeleid doorlicht. Verschillen in uitvoering zijn een logisch gevolg van de overheveling van deze regelingen naar gemeenten. Maar gemeenten die niets regelen of onvoldoende, zullen we via de lokale belangenbehartiging proberen om te krijgen.”

Chronisch zieken en gehandicapten

Sinds 1 januari 2015 compenseren gemeenten voor het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer). Na het afschaffen van deze regelingen hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen. Speciaal voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een minimum inkomen bieden gemeenten een 'gemeentepakket' of 'collectieve zorgverzekering voor minima' aan. Het merendeel van de gemeenten heeft ervoor gekozen de financiële compensatie voor het wegvallen van de Wtcg en Cer te verwerken in een collectieve zorgverzekering voor minima. Zo geeft een aantal gemeenten een bijdrage voor de zorgpremie, terwijl andere gemeenten hebben besloten niet mee te betalen aan de premie. In dat laatste geval moeten minima de gehele zorgpremie zelf betalen.

Honderden euro’s verschil

De verschillen in de bijdragen van gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro's per jaar. Minima uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp betalen op jaarbasis bijvoorbeeld ruim 350 euro meer voor exact dezelfde zorgverzekering dan minima uit de gemeente Zoetermeer. Dit komt omdat de gemeente Zoetermeer maandelijks ruim 30 euro meebetaalt aan de premie voor de collectieve zorgverzekering. Daarentegen ontvangen minima in de gemeente Pijnacker-Nootdorp helemaal geen gemeentelijke bijdrage voor de zorgpremie.

Inkomensgrens verschilt per gemeente

Een ander knelpunt is het verschil in de bijstandsnorm die gemeenten hanteren. Zo bieden sommige gemeenten de polis aan voor minima met een inkomen tot 150 procent van de bijstandsnorm, terwijl minima in andere gemeenten alleen een collectieve zorgverzekering kunnen aanvragen indien zij minder verdienen dan 110 procent van de bijstandsnorm.

Naar overzicht
Inkomen