22 mei 2019

Grote opkomst ANBO-leden verwacht bij Europese Verkiezingen

Donderdag 23 mei is de Nederlandse verkiezing voor het Europees Parlement. Als u gaat stemmen, brengt u uw stem uit op een kandidaat-Europarlementariër van een nationale politieke partij. Samen kiezen we 26 Europarlementariërs die de Nederlandse EU-burgers gaan vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

ANBO hield afgelopen week een peiling onder haar achterban en daaruit blijkt dat veel ANBO-leden het plan hebben om donderdag naar de stembus te gaan. Uit de peiling van ANBO blijkt dat 80% van de respondenten het voornemen heeft om donderdag 23 mei te gaan stemmen; 20% zegt zijn of haar stem niet uit te brengen.

Europa is belangrijk voor Nederland

Als open handelsnatie heeft Nederland belang bij goede Europese afspraken. De toenemende digitalisering en globali­sering, het klimaat, de interne markt en veiligheidsvraagstukken; allemaal zaken die niet meer nationaal te regelen zijn. Ook houdt Europa zich bezig met consumentenbescherming en afspraken rond de invoering van nieuwe technologieën. Uitgangspunt hierbij is, dat er alleen Europese regels komen als het onderwerp de nationale mogelijkheden en belangen overstijgt. Dus Europa regelt grens­overschrijdende zaken.

Waarom stemmen?

Gaat u net als veel anderen stemmen? Uw stem bepaalt mede welk standpunt het Europees Parlement inneemt over zaken die direct van invloed zijn op uw dagelijks leven. U kunt via deze website zien wat het Europees Parlement in bijvoorbeeld uw regio heeft betekend. Op deze website leest u meer informatie over de verkiezingen zoals waar u kunt stemmen, en hier vindt u een lijst met huidige Nederlandse Europarlementariërs. Op de websites van nationale politieke partijen vindt u de kandidaat lijsten voor de Europese Verkiezingen.

Meer weten?

Op pagina 58 en 59 van het onlangs verschenen ANBO Magazine vindt u een uitgebreid artikel over de Europese Verkiezingen.

Klik hier voor het artikel 

Naar overzicht
Inkomen