20 februari 2014

Groningen loopt voorop met seniorenwoningen

Uit onderzoek van de gemeente Groningen blijkt dat senioren in die regio zich de komende jaren geen zorgen hoeven te maken over het woningaanbod. Er zijn genoeg woningen. Ook voor mensen met een zorgvraag. ANBO-directeur Liane den Haan: “Groningen heeft een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. De helft weet niet eens hoeveel seniorenwoningen hun gemeente telt en vier op de tien gemeenten kennen de behoefte niet.”  

Tekort seniorenwoningen steeds nijpender

Dat blijkt uit eerder onderzoek van Ipso Facto in opdracht van ANBO. Bij dit onderzoek (dat gefinancierd is door het ministerie van Binnenlandse Zaken) zijn 122 gemeenten onderzocht. Den Haan: “Nu mensen steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, wordt het tekort aan seniorenwoningen de komende jaren alsmaar nijpender. Daarom is het goed dat de gemeente Groningen in kaart heeft gebracht wat de voorraad seniorenwoningen is. Andere gemeenten zouden dit ook in kaart moeten brengen.” Landelijk is er nu al een tekort van 40.000 seniorenwoningen. De komende vijf jaar loopt dat tekort op met 12.000 woningen per jaar. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst wil hier geen actie op ondernemen door bijvoorbeeld een plan op te stellen. “Dat is onbegrijpelijk gezien de ernst van de situatie.”

Marktpartijen moeten met elkaar om de tafel

ANBO hoopt en is ervan overtuigt dat de markt het tekort ook kan oplossen. “Alleen moeten deze partijen nu beginnen met investeren. Woningcorporaties en zorginstellingen moeten met elkaar om de tafel en samenwerken. Alleen op die manier kunnen we dit probleem het hoofd bieden.” 

De gemeente Groningen heeft ook gesprekken met ouderen gevoerd en gaat die verwerken in de plannen. Dat moet uiteindelijk worden opgenomen in de nieuwe Nota Ouderen- en Zorghuisvesting.

Wonen