11 maart 2020

Goed voorstel: voorrang broer of zus in verpleeghuis

Dinsdag 10 maart nam de Tweede Kamer een voorstel aan van Antoinette Laan (VVD) en Leonie Sazias (50Plus) om ervoor te zorgen dat een broer of zus met voorrang naar hetzelfde verpleeghuis kan verhuizen als hij of zij ook intensieve zorg nodig heeft. Een goed voorstel, vindt ANBO, want het draagt bij aan de kwaliteit van leven van deze ouderen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Veel mensen die in een verpleeghuis wonen, hebben dementie. Voor hen is heel fijn en vertrouwd om iemand om zich heen te hebben die ze uit het verleden kennen. Misschien kunnen ze herinneringen delen. En als dat niet (meer) lukt, is het in ieder geval fijn om een bekend gezicht te zien. Dat draagt bij aan kwaliteit van leven in de laatste levensfase.”

Net als scholen

VVD Kamerlid Antoinette Laan: “Ik kwam in contact met de familie van iemand die naar een verpleeghuis gaat verhuizen en graag in hetzelfde huis wil wonen als haar demente zus. Ik wilde graag dat we deze twee oude dames konden samenbrengen. Daarom heb ik - samen met Leonie Sazias van 50Plus - het voorstel gedaan om ervoor te zorgen dat verpleeghuizen die een plek hebben, voorrang geven aan iemand wiens broer of zus die er al woont. Net zoals veel scholen dat hebben geregeld.”

Vertrouwd gezicht

Ouderen met dementie zitten bij uitstek in een levensfase waar het verleden belangrijk is, waar juist contacten met vertrouwde familie de kwaliteit van leven vergroten en wellicht zelfs een positief effect hebben op de benodigde zorg. Goed dat de Tweede Kamer dit voorstel heeft aangenomen en kan worden uitgewerkt. ANBO houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

ouderenzorg