24 juni 2019

Goed dat er meer aandacht is voor palliatieve zorg

Vorige week lanceerde minister Hugo de Jonge van VWS een campagne om de bewustwording van palliatieve zorg te vergroten. De campagne heet ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’ en gaat in op het feit dat palliatieve zorg helpt om mensen te ondersteunen in de laatste fase van hun leven, zodat ze nog kunnen doen wat ze belangrijk vinden. Want palliatieve zorg is niet gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven van iemand die ongeneeslijk ziek is.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het is heel belangrijk om over het einde van je leven  te praten en wat je in die de laatste levensfase nog zou willen. Ik vind het goed dat er met deze campagne aandacht is voor de dood als onderdeel van ons leven. Daarom is dit bij ANBO dan ook een belangrijk thema en hebben we hier veel informatie over op onze site en stond het maart-nummer van het ANBO Magazine in het teken van het levenseinde. Met artikelen over rouwen, schenken of erven,  het levenstestament en over palliatieve zorg.”  

Website met informatie over palliatieve zorg

Als iemand is uitbehandeld, zijn er nog vele zorgmogelijkheden beschikbaar om de kwaliteit van leven in de laatste fase te ondersteunen. Dat kan medische zorg zijn, maar ook psychosociale zorg en praktische ondersteuning. Om mensen te informeren over die palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn, is de website www.overpalliatievezorg.nl ontwikkeld. Op de site is veel informatie te vinden. Zo vertellen mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, hun persoonlijke verhaal. En vindt u er een e-book met afspraken die vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland.

Klik hier voor het ANBO Magazine van maart 2019

Naar overzicht
Gezondheid