22 januari 2024

Gezondheidsverschillen moeten kleiner, kansen gelijker

De artsenfederatie KNMG dringt er bij het aanstaande kabinet op aan om gelijke gezondheidskansen voor iedereen in Nederland te creëren. Dat doet de organisatie in samenwerking met ruim vijftig partijen, waaronder ANBO-PCOB. De dringende oproep is vastgelegd in een brief, gericht aan de formateur.

De brief onderstreept het belang van weloverwogen beleidsbeslissingen en bouwt voort op een eerdere oproep van vorig jaar. Het is van kritiek belang dat er nu actie wordt ondernomen; de gezondheidsverschillen in Nederland moeten kleiner worden zodat iedereen kansen heeft op een gezond leven.

Bestaanszekerheid

De coalitie komt met een reeks specifieke beleidsmaatregelen die het kabinet moet opnemen in het regeerakkoord. Deze bevatten onder andere het verzekeren van financiële bestaanszekerheid. Dit kan worden gedaan door middel van een toereikend sociaal minimum, een investering van vijf miljard euro in gezondheidsbevordering en preventie, het aanpakken van woningnood en het versterken van de basiszorg in wijken.

Ten goede

Financiële stabiliteit is een basisvoorwaarde voor gezondheid, net als een veilige en gezonde leefomgeving. Door nu te investeren in preventie en gezondheidsbevordering kan de overheid de volksgezondheid op lange termijn verbeteren. Het integreren van gezondheid in alle beleidsterreinen is erkend als een effectieve benadering om de volksgezondheid te verbeteren. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat gezondheidsdoelstellingen wettelijk worden vastgelegd. Met deze oproep benadrukken de ondertekenaars de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet om structurele veranderingen door te voeren die de gezondheid van alle Nederlanders ten goede komt.

Bekijk hier de brief aan de informateur

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

ANBO Speerpunt gezondheid en vitaliteit 1