16 november 2021

Gezocht: kandidaten voor VO Bouw

Het pensioenfonds voor de Bouwnijverheid houdt in 2022 verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan. ANBO zoekt gepensioneerden van Bouw die zich verkiesbaar willen stellen voor het VO.

Geïnteresseerden moeten een pensioen van bpf Bouw ontvangen. Zij kunnen zich tot 1 december aanmelden bij Willem Reijn, senior beleidsadviseur pensioenen, via het e-mailadres: w.reijn@anbo.nl

Wij zullen in de eerste twee weken van december met potentiële kandidaten gesprekken voeren.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij zich in de uitgangspunten van het pensioenbeleid van ANBO kunnen vinden. U kunt daarover veel lezen op onze website in het dossier pensioenakkoord.

De belangrijkste punten zijn:

  • We doen het samen.
  • Een goed pensioen voor alle generaties.
  • Solidariteit tussen deelnemers door het delen van risico’s: beleggingen, lang leven, kort leven.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij deelnemen aan de ANBO Pensioengroep, die twee keer per jaar bijeenkomt. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers in pensioenfondsen, liefhebbers van pensioen en betrokken ANBO-werknemers. 

Kandidaten krijgen van het pensioenfonds Bouw een opleiding om zich in te werken in de pensioenmaterie. Op de website van pensioenfonds Bouw komt binnenkort een nadere toelichting van het werk van een lid van het Verantwoordingsorgaan en de organisatie van de verkiezingen.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Naar overzicht
ANBO | Gezocht: kandidaten voor VO Bouw