16 november 2021

Gezocht: kandidaten voor verantwoordingsorgaan ABP

ANBO neemt deel aan de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. ANBO zoekt kandidaten voor de kieslijst. Vanwege het evenwicht nodigt ANBO met name vrouwen uit om zich kandidaat te stellen.

Geïnteresseerden moeten een pensioen van het ABP ontvangen. Zij kunnen zich tot 1 december aanmelden bij Willem Reijn, senior beleidsadviseur pensioenen, via het e-mailadres: w.reijn@anbo.nl

Wij zullen in de eerste twee weken van december met potentiele kandidaten gesprekken voeren.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij zich in de uitgangspunten van het pensioenbeleid van ANBO kunnen vinden.  U kunt daarover veel lezen op onze website in het dossier pensioenakkoord

De belangrijkste punten zijn:

  • We doen het samen.
  • Een goed pensioen voor alle generaties.
  • Solidariteit tussen deelnemers door het delen van risico’s: beleggingen, lang leven, kort leven.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij deelnemen aan de ANBO Pensioengroep, die twee keer per jaar bijeenkomt. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers in pensioenfondsen, liefhebbers van pensioen en betrokken ANBO-werknemers. 

ABP stelt ook eisen aan de kandidatuur. Zo verwacht het fonds dat kandidaten enige kennis hebben van pensioenen. Klik hier voor nadere informatie over het werk van het verantwoordingsorgaan van ABP.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Naar overzicht
ANBO zoekt kandidaten voor verantwoordingsorgaan ABP