28 december 2015

Gezocht: gepensioneerden pensioenfonds Horeca

ANBO zoekt leden die een pensioen genieten van het pensioenfonds ‘Horeca en Catering’. Bij dit pensioenfonds vinden binnenkort verkiezingen plaats voor de bestuurszetel voor gepensioneerden. Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moet de kandidatuur worden ondersteund door tenminste 25 gepensioneerde deelnemers in het fonds.

Voordracht Willem Reijn

ANBO wil voor deze positie beleidsadviseur pensioenen Willem Reijn voordragen. Reijn heeft ervaring in het pensioenfonds PNO Media en vertegenwoordigt ANBO in overleggen over het nieuwe pensioenstelsel. ANBO roept leden op zijn kandidatuur te ondersteunen door een formulier te ondertekenen. Door boven de naam Willem Reijn en ANBO in te vullen, uw gegevens te vermelden en het formulier vervolgens op te sturen naar m.janssen@anbo.nl helpt u ANBO geweldig. Gezien de termijn van het fonds moeten de formulieren voor 7 januari bij ons binnen zijn.

Belangenbehartiging van gepensioneerden

ANBO heeft in haar statuten staan dat ANBO door deelname in besturen en verantwoordingsorganen de belangen van gepensioneerden wil behartigen. ANBO is inmiddels in een aantal fondsen vertegenwoordigd, waaronder ABP, Zorg en Welzijn, Bakkers, Schilders, Schoonmakers, Woningcorporaties en Betonproducten. Die kennis en ervaring breiden wij graag uit naar het fonds ‘Horeca en Catering’.

Naar overzicht
Inkomen