30 juni 2016

Gesprek met Klijnsma en Asscher over koopkracht

ANBO heeft samen met de NVOG, de KNVG, de NOOM, de Unie KBO en de PCOB met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gesproken over de pensioenen en de koopkrachtsituatie van gepensioneerden. In het gesprek gaven de bewindslieden aan te streven naar een ‘evenwichtige’ koopkrachtverdeling tussen werkenden en gepensioneerden. Zij zegden daarbij toe specifieke aandacht te hebben voor stapelingseffecten door onder meer huur- en zorgkosten en voor ouderen met lagere inkomens en hoge zorgkosten.

Financiële rek is eruit

Alle partijen hebben bij de bewindslieden onderstreept dat de financiële rek eruit is bij met name gepensioneerden met een middeninkomen en/of hoge zorgkosten. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Al acht jaar op een rij staat de koopkracht onder druk, doordat de pensioenen niet geïndexeerd of zelfs gekort zijn. Daar bovenop hebben gepensioneerden te maken een stapeling van maatregelen waardoor hun koopkracht zwaar uit de pas loopt met die van werkenden. Het gaat dan om hoge eigen bijdragen voor zorg en het afschaffen van zorgvergoedingen. Het kabinet moet met Prinsjesdag écht met maatregelen komen om die groepen compensatie te bieden.”

Pensioenkorting

Ook de situatie bij de pensioenfondsen en de kostendelersnorm (mantelzorgboete) kwamen in het gesprek aan de orde. De ouderenorganisaties hebben voorgesteld om de pensioenkortingen twee jaar op te schorten (in ieder geval zolang de ECB-rente zo kunstmatig laag wordt gehouden). Staatssecretaris Klijnsma  verwees hierbij naar een nieuwe notitie over de gezondheid van pensioenfondsen, die in het najaar verschijnt. Verder  gaf zij aan de bijdrage van de verschillende organisaties in de pensioendiscussie zeer te waarderen.

Mantelzorgboete 

Tot slot werd nog gesproken over de kostendelersnorm, in de volksmond mantelzorgboete genoemd. Dat is een AOW-korting wanneer ouders en kinderen samen (gaan) wonen en sprake is van mantelzorg. De staatssecretaris gaf aan hier voorlopig nog niets aan te kunnen doen, omdat dan de hele bijstandswet aangepakt moet worden. De ouderenorganisaties zien wel oplossingen en blijven daarom bij Klijnsma aandringen op afschaffen voor AIO´ers en andere groepen. 

Naar overzicht
Inkomen