12 maart 2018

'Geschikte woning moeilijk te vinden'

44 Procent van de 60-plussers heeft zich nog niet georiënteerd op het vinden van een ander huis waar ze comfortabel langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Van hen die zich daar al wel (enigszins) in verdiepten, zegt ruim 4 op de 5 (81,3 procent) dat er weinig geschikte woningen voor ouderen in hun gemeente voorhanden zijn. Hierdoor verwachten ze te zijner tijd (enorm) moeilijk een geschikte woning te zullen vinden. Ook houden ze de gemeenten (69,9 procent) en/of woningcorporaties (55,6 procent) verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dit type woningen. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van de stichting Zilver Wonen onder ruim 3.800 personen in het ANBO-panel, in de leeftijd van 60 tot 80 jaar.

"Overheid verantwoordelijk"

Al steken gemeenten en woningcorporaties er met kop een schouders bovenuit, men acht ook andere instellingen of bedrijven verantwoordelijk. 1 op de 5 respondenten (20,1 procent) vindt dat de overheid de beschikbaarheid van passende woningen zou moeten faciliteren of stimuleren. 1 op de 10 (11,6 procent) ziet het meer als een taak van de provincie en 15 procent is van mening dat er een rol is weggelegd voor private bouwondernemingen en/of projectontwikkelaars.

100.000 seniorenwoningen tekort in 2019

“Er is een groot tekort aan seniorenwoningen, momenteel ongeveer 80.000, en daar komen indien het huidig beleid ongewijzigd blijft, elk jaar nog zo’n 20.000 woningen bij. Het tekort loopt dus alsmaar op, terwijl we in alle gemeenten, vooral in die op het platteland, juist een actief beleid zouden willen zien”, aldus Coen Staal, voorzitter van de stichting Zilver Wonen, waar ANBO, Rabobank, volkshuisvestingsfinancier SVN en installatiebranchevereniging Uneto-VNI partner van zijn.

Gemeenteraadsverkiezingen

"Wonen is typisch een onderwerp waarover kiezers willen lezen in de partijprogramma's", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. "Uit onderzoek van ANBO, uitgevoerd door Ipso Facto blijkt dat de helft van de gemeenten verwacht een tekort aan seniorenwoningen te hebben. Slechts de helft van de gemeenten kan een inschatting geven van het aantal woningen dat geschikt is. Dat bevestigt het beeld dat het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen in haar eindrapportage geeft: er moet meer structureel zicht zijn op gemeenteniveau over zorgvraag, het aantal geschikte woningen en over sociale veiligheid. De lokale politiek moet dus aan de bak!"

Woonadvies? De ANBO Woonconsulent is er voor u

ANBO heeft het afgelopen jaar Woonconsulenten opgeleid, die bewoners adviseren over anti-inbraak, maar ook over valpreventie en brandveiligheid. Meer weten? Kijk eens op www.anbo.nl/veiligwonen. Via zilverwonen.nl, waar ANBO partner van is, is de Langer Thuis Test ontwikkeld. Daarin krijgt u ook meteen advies.

ANBO Raad & Daad - Wonen

Naar overzicht
Wonen