19 augustus 2021

Gepensioneerden leveren weer koopkracht in

Volgend jaar gaan gepensioneerden er gemiddeld 1,2% op achteruit in koopkracht, staat in een analyse van het economisch bureau van ABN-AMRO dat vandaag verschijnt. ANBO roept het (demissionaire) kabinet op deze tegenvaller voor ouderen te repareren.

De koopkracht voor mensen met een uitkering staat onder druk. De meeste uitkeringen, dus ook de AOW, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van het minimumloon. En het minimumloon zelf volgt de ontwikkeling van de cao-lonen, die minder hard stijgen dan in voorgaande jaren. Volgens de laatste voorspelling is die stijging 1,7%. Het CPB (Centraal Plan Bureau) publiceert overigens morgen nieuwe cijfers over de loonontwikkeling.

De halfjaarlijkse aanpassing van de AOW zal dus waarschijnlijk komend jaar gaan tegenvallen. Dat betekent dat het AOW-inkomen minder zal stijgen dan mensen gewend zijn. Tegelijkertijd stijgen de uitgaven wel, zoals aan zorg, boodschappen en  energie. Onder de streep betekent dat een daling van de koopkracht.

Knoppen

Het (demissionaire) kabinet kan besluiten om de koopkrachtdaling in de begroting van 2022 te repareren. Dat kan bijvoorbeeld door de ouderenkorting in de heffingskorting te verhogen of het tarief in de inkomstenbelasting te verlagen. Dat zijn knoppen waar vaker aan wordt gedraaid om de koopkracht te verbeteren.

Maar, zoals ANBO al vaker heeft aangegeven, deze knoppen helpen de mensen met een laag inkomen niet. Vanwege het lage inkomen betaalt deze groep geen inkomstenbelasting, waardoor ze geen profijt hebben van een belastingverlaging.

Structurele oplossing

ANBO heeft al eerder voorstellen gedaan om de situatie voor gepensioneerden structureel te verbeteren, dus niet alleen voor het komende jaar. Een kabinet dat demissionair is, zal zulke maatregelen niet kunnen nemen. Daarom liggen de voorstellen van ANBO al een tijd bij de informateur.

Hieronder staan de belangrijkste voorstellen van ANBO, die ook nog eens makkelijk uit te voeren zijn:

  • Uitbetalen niet-verzilverde heffingskorting

Iedereen krijgt korting op de te betalen inkomstenbelasting. Bij mensen met een laag inkomen is de korting vaak hoger dan de belasting die zij zouden moeten betalen. Zij hoeven dan geen belasting te betalen, maar het deel van de heffingskorting dat zij niet gebruiken, verdwijnt. Voor een gehuwde AOW-er met alleen een AOW als inkomen is dat dit jaar ruim 900 euro! ANBO stelt voor om dit verschil voortaan uit te betalen aan de betrokkene.

  • Afschaffen inkomensafhankelijke zorgpremie gepensioneerden

Anders dan werknemers betalen gepensioneerden over hun inkomen zorgpremie. Bij werknemers betaalt de werkgever deze premie. Het afschaffen van de oneerlijke heffing kan een gehuwde AOW-er met alleen AOW dit jaar ruim 600 euro opleveren.

  • Terugdraaien btw-verhoging

De btw-verhoging die in 2019 is ingegaan, betekent een forse klap voor de koopkracht van mensen met een laag inkomen. Alleen al om die reden moet de maatregel worden teruggedraaid. Volgens berekeningen zijn boodschappen en dergelijke 300 euro per jaar duurder geworden.

Als er een nieuw regeerakkoord wordt geschreven, zal ANBO deze voorstellen opnieuw onder de aandacht brengen bij de coalitiepartijen.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

anbo-inkomen-spaarvarken-portemonnee-03.jpg