13 januari 2015

"Gemeenten, voer persoonlijk gesprek"

“Ongehoord en onbegrijpelijk,” noemt ANBO-directeur Liane den Haan ze: telefonische nep-keukentafelgesprekken die gemeenten soms met burgers voeren. Daarin wordt soms min of meer eenzijdig medegedeeld dat senioren op huishoudelijke hulp worden gekort. “Dat kán en dat mág niet zonder dat er gedegen onderzoek naar de persoonlijke situatie van iemand wordt gedaan.”

Brief merv. Kool in Trouw

In dagblad Trouw stond op 9 januari een opiniestuk van mevr. Kool uit Utrecht. Zij kreeg per telefoon te horen dat ze nog maar anderhalf uur huishoudelijke hulp krijgt. Dat is volgens de telefoniste de norm die de gemeente Utrecht heeft vastgesteld voor bewoners die huishoudelijke hulp uit de nieuwe Wmo moeten ontvangen. Voor de vorm stelde de gemeenteambtenaar nog wat vragen (die door mevrouw Kool als zeer vernederend werden ervaren), maar de uitkomst stond vooraf vast: de huishoudelijke hulp wordt anderhalve uur.

Wanvertoning

“Helaas is mevrouw Kool is niet de enige gedupeerde die zo behandeld wordt door een gemeente. Bij de ANBO Raadslijn en het meldpunt www.dezorgonzezorg.nl van ANBO komen veel meer van dit soort berichten binnen,” aldus Den Haan. Daarmee lijken sommige gemeenten zich weinig aan te trekken van de rechterlijke uitspraak in de zaak van een ouder echtpaar uit Dantumadeel. Daar bleek dat het zomaar schrappen of verminderen van de huishoudelijke hulp zonder gedegen vooronderzoek niet mag. “Een gesprek per telefoon waarbij wat vragen worden gesteld die voor de uitkomst helemaal niet uitmaken is een wanvertoning, zeker geen maatwerk.”

Verantwoordelijkheid voor maatwerk

Veel zorgtaken zijn van de overheid overgegaan naar gemeenten, juist omdat zij beter maatwerk kunnen leveren. Den Haan: “Iedereen standaard anderhalf uur huishoudelijke hulp toekennen voldoet niet aan maatwerk. Het mooie van maatwerk is dat de een meer zorg nodig heeft en de ander minder. Onder de streep krijgt iedereen wat bij zijn situatie past. Daarbij kán het goedkoper dan wanneer het nationaal wordt geregeld. Gemeenten moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen en de nieuwe Wmo uitvoeren zoals bedoeld. Met gedegen onderzoek en échte gesprekken bij mensen thuis.”

Naar overzicht
Gezondheid