26 augustus 2015

Gemeenten schimmig over eigen bijdrage

Het Financiële Dagblad (FD) berichtte deze week dat veel gemeenten zeer hoge eigen bijdragen vragen van zorgbehoevende burgers. “Verschillende zorgaanbieders vertellen het FD dat cliënten vanwege de kosten afhaken en dat er zorg wordt vermeden,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Uit ons eigen onderzoek blijkt ook dat chronisch zieken een hoger risico lopen zorg te mijden, omdat het slecht gaat met de koopkracht. ANBO signaleert steeds vaker risico's op zorgmijding vanwege oplopende kosten. Een hoge eigen bijdrage voor voorzieningen vanuit de gemeente kan dan nóg een extra reden zijn van zorg af te zien. Dat moet absoluut voorkomen worden!”

Eigen zorgbijdrage als ‘melkkoe’?
Volgens het FD geven gemeenten, die sinds dit jaar de verantwoordelijkheid hebben voor een groot deel van de zorg voor gehandicapten en chronisch zieken, veel te hoge uurtarieven door aan het CAK. Op basis van die tarieven en het inkomen van de zorgontvanger berekent het CAK de hoogte van de eigen bijdrage. De krant zegt dat er daardoor soms een eigen bijdrage wordt geheven, die hoger is dan de kostprijs voor gemeenten zelf. De VVD is daar kwaad over en eist dat deze gemeenten de zorgbijdrage terug betalen.

Schimmig
ANBO zegt bij de NOS: “Ouderen willen best een kleine eigen bijdrage betalen voor zorg of hulp uit bijvoorbeeld de Wmo. Maar bij een hulpvraag wijst de gemeente er vaak niet op hoe hoog die eigen bijdrage kan uitvallen.” Volgens Den Haan zijn gemeenten te schimmig op dit punt: “Een gemeente zegt dan ‘er is een eigen bijdrage’, maar de mogelijke hoogte ervan blijft in mist gehuld. Mensen denken dan: ‘best logisch dat ik een beetje meebetaal’ en stellen zich dan niet een stevige bijdrage voor. Maar het komt voor dat iemand de volledige kostprijs van de geleverde zorg of hulp betaalt. In sommige gevallen is de eigen bijdrage zelfs hoger dan wanneer je de hulp zelf inkoopt!” ANBO laat het er niet bij zitten en roept gemeenten op beter te informeren over eigen bijdragen. “Dat hoort bij zorgvuldig en verantwoord bestuur.”

Heeft u ervaringen met een hoge eigen bijdrage? Of andere zaken in de zorg waar u tegenaan loopt? Laat dan een reactie achter op www.dezorgonzezorg.nl .

Naar overzicht
Gezondheid