24 augustus 2018

Gemeenten moeten meer doen in lokale woningproductie

De huizenprijzen stijgen maand op maand en de woningnood groeit. Toch neemt het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen af. Gemeenten hebben genoeg bouwgrond, maar ontwikkelen die niet, uit angst voor financiële tegenvallers bij een volgende crisis. Dat schrijft het Financiële Dagblad vandaag. De rol van gemeenten verandert bovendien: in plaats van zelf plannen te ontwikkelen proberen gemeenten via bestemmingsplannen en afspraken met ontwikkelaars proberen ze tot een goed woningbeleid te komen. Een hachelijke strategie, want ook projectontwikkelaars zijn voorzichtiger geworden. Ook de rol van de woningcorporaties in nieuwbouw is eerder kleiner geworden, dan groter. In 2017 hebben de corporaties afgesproken dat ze de nieuwbouw terug willen brengen naar het niveau van voor de crisis - 34.000 woningen per jaar – maar mede door de financiële dreiging van de verhuurdersheffing, zijn ook zij terughoudend geworden.

Geef gemeenten dwingende opdracht

“Er is behoefte aan nieuwbouw en aan doorstroming. Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Maar omdat men liever de woning aanpast - de verhuisbereidheid stijgt, maar niet snel - én omdat de alternatieven ontbreken, is er een groot tekort aan eengezinswoningen. Wij hebben er al vaker voor gewaarschuwd dat de woningmarkt niet is mee-ontwikkeld, toen de langdurige zorg hervormd werd. Dat gebrek aan samenhangend beleid leidt nu tot problemen op de woningmarkt. Het Rijk moet ingrijpen en gemeenten dwingen om zélf aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en –voorraad in relatie tot de lokale behoeften”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Ook nadenken over nieuwe woonvormen

En die behoeften veranderen. Hoewel veel mensen in hun huidige huis oud willen blijven worden, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen. Den Haan: “Een goede en passende woning cruciaal is voor een goede kwaliteit van leven. En zoveel mensen, zoveel wensen. Wanneer we aan mensen zelf vragen hoe zij willen wonen, dan sluit men een vorm van gezamenlijkheid zeker niet uit. Maar ook daaraan is grote variatie te ontdekken. Zelfstandig wonen, zelfstandig met gedeelde faciliteiten, collectief wonen; het aanbod groeit, maar nog niet snel genoeg.” Minister De Jonge van Volksgezondheid trok eerder 340 miljoen euro uit, onder andere voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen

Lees ook: Wel, of juist niet een verzorgingshuis

Naar overzicht
Wonen