16 maart 2016

Gemeente, een traplift alstublieft!

Een verhoogd toilet, een traplift, een drempelloze vloer... Zelfs een kleine aanpassing kan er al voor zorgen dat u langer prettig thuis kunt blijven wonen. Gemeenten zijn niet scheutig met het geven van financiële vergoedingen voor woningaanpassingen, maar met de tips in ANBO Magazine #2 kunt u uw kansen vergroten. 

Stap 1:

Voor welke woningaanpassingen kan ik een vergoeding krijgen? U kunt onder meer een financiële bijdrage krijgen voor:

  • drempelverwijdering
  • keukenaanpassingen
  • bredere deuren
  • lichtschakelaars op zithoogte
  • badlift of douchestoel
  • toiletverhoger
  • elektrische deuropener
  • lichtflitsbel

Stap 2

Bij wie moet ik zijn?  
Voor vergoeding van woningaanpassingen kunt u terecht bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) regelt namelijk de ondersteuning thuis. Hebt u een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) en ontvangt u hieruit zorg thuis? Ook dan kunt u een vergoeding voor een woningaanpassing krijgen. In 2016 kunt u hiervoor nog bij uw gemeente terecht, vanaf 2017 loopt dit via uw zorgkantoor.  

Stap 10

Stel, ik krijg een afwijzing. Wat kan ik dan doen? 
Niet alle gemeenten vergoeden een woningaanpassing, maar u kunt het altijd proberen. Na een afwijzing van uw verzoek kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. Die moet op haar beurt weer binnen 6 weken antwoorden. Bent u het niet eens met uitkomst? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank en daarna kunt u zelfs nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.  

Lees hier de 8 andere stappen voor het aanvragen van een woningaanpassing. 
Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding via de gemeente? Wellicht kan het ANBO Hulpfonds Woningaanpassingen iets voor u betekenen.  

Naar overzicht
Wonen