14 maart 2019

Gelukkig steeds meer aandacht voor wonen

Dankzij de provinciale verkiezingen is er veel aandacht voor de woningmarkt. En dat is nodig, want de doorstroom stagneert en de tekorten lopen enorm op. Uit nieuw onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaar en bouwondernemers (NVB) blijkt dat de huidige generatie jongeren waarschijnlijk geen huis zal kunnen kopen. We wisten al langen dat, ondanks een groeiende verhuiswens, de alternatieven voor doorstromers buitengewoon gering zijn.  

Provincie moet handschoen opnemen

ANBO maakt zich, ondanks de verkiezingsbeloften, grote zorgen over de inzet van de provincies om de (ver)bouwopgave aan te pakken. "Wat is verkiezingsretoriek en wat zijn reële voorstellen?", zo vraagt ANBO-bestuurder Liane den Haan zich af. "Ik mis de urgentie. Wat nodig is gaat verder dan allerlei regelgeving aanscherpen en aanvullen. Er moet gebouwd worden: sociale huurwoningen voor starters en mensen op hogere leeftijd, vrije sector huurwoningen in het lage middensegment en koopwoningen in het lage en midden segment. Het is hoog tijd!"

Bal ligt bij álle bestuurslagen

Gemeenten moeten uiteindelijk aan de slag, maar de provincie heeft een belangrijke rol als het gaat om de wet ruimtelijke ordening:de provincie bepaalt waar er gebouwd mag worden, wat er gebouwd mag worden en of er buiten bepaalde gebieden gebouwd mag worden. Bovendien bepaalt de provincie waar (spoor)wegen en fietspaden worden aangelegd en waar natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Dat maakt dat de provincie een belangrijke rol heeft in het stimuleren van gemeenten. 

Den Haan herhaalt haar oproep aan het Rijk om meer regie te nemen: “Het is hoog tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en –voorraad in relatie tot de lokale behoeften.”

Ook nadenken over nieuwe woonvormen

En die behoeften veranderen. Hoewel veel mensen in hun huidige huis oud willen blijven worden, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen, zo bleek uit ANBO-onderzoek in januari. Den Haan: “Bovendien blijkt dat de 60-plussers met een verhuisbehoefte in verrassend hoge mate open staat voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen. Slechts 20 procent van de ondervraagden zegt 'nee' op de vraag of ze dat ooit willen. De grootste groep (ruim 55 procent) zegt 'ja, onder voorwaarden': van zelfstandigheid, van gelijkgestemdheid, van privacy of van vrijheid. Een goede en passende woning cruciaal is voor een goede kwaliteit van leven. En zoveel mensen, zoveel wensen. Wanneer we aan mensen zelf vragen hoe zij willen wonen, dan sluit men een vorm van gezamenlijkheid zeker niet uit. Maar ook daaraan is grote variatie te ontdekken. Zelfstandig wonen, zelfstandig met gedeelde faciliteiten, collectief wonen; het aanbod groeit, maar nog niet snel genoeg.” 

Huizen
Wonen