14 september 2018

Gelekte cijfers: koopkracht in de plus?

Volgens de (aan de NOS) gelekte macro-economische verkenning (MEV) voorspelt het CPB voor 2019 een gemiddelde koopkrachtverbetering van 1,5 procent. Gepensioneerden zouden precies volgens het gemiddelde in koopkracht vooruit gaan.

Vlag kan nog niet uit

"Een dergelijke verbetering zou inderdaad heel mooi zijn," stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Maar tot nu toe hebben we slechte ervaringen met dit soort voorspellingen. Gisteren nog bleek dat de helft van de Nederlanders er in koopkracht op áchteruit ging in 2017, ondanks de positieve voorspellingen. We zullen het volledige pakket aan cijfers die op Prinsjesdag bekend worden eerst bestuderen. Dan kijken we pas of de vlag uit kan."

Andere manier van rekenen

De voorspelling van koopkracht is net als andere voorspellingen; de kans dat de voorspelling feitelijk uitkomt is niet zo groot. ANBO heeft daarom voorgesteld om de manier waarop koopkrachtvoorspellingen worden gedaan, aan te passen. Den Haan: "Het heeft volgens ons weinig zin om mensen hoop te geven op een langverwachte verbetering van hun koopkracht, als die verbetering er in de praktijk niet is. Wees realistisch en open over de koopkracht."

Niet meer ruimte; leven wordt duurder. 

De groei in de economie volgend jaar zal naar verwachting van ANBO niet tot meer ruimte in de portemonnee leiden. Onder andere gepensioneerden met een middeninkomen en hoge zorgkosten en de groep niet-werkenden met de laagste inkomen hebben het zwaar. Dat komt onder andere door de verhoging van het lage BTW-tarief, hogere prijzen en huren, hogere zorgkosten en een hogere energierekening. Voor gepensioneerden geldt bovendien dat hun inkomen al sinds 2008 niet is aangepast aan de prijsontwikkeling, en dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 2019 niet gebeuren. 

Naar overzicht
Inkomen