6 juni 2017

Geen uitbreiding doelgroep overbruggingsregeling AOW

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet geen mogelijkheden om de doelgroep voor de overbruggingsregeling in de AOW (OBR) uit te breiden. Dat schreef zij vrijdag aan de Tweede Kamer, nadat deze haar had gevraagd de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. ANBO is teleurgesteld en verwacht meer realiteitszin en urgentie van het nieuwe kabinet. 

Dan maar via het nieuwe kabinet

"Het nieuwe kabinet moet laten zien dat er oog is voor de problemen die burgers ondervinden door ondoordacht kabinetsbeleid. Het is onrechtvaardig om de rekening van een hogere AOW-leeftijd niet deels te betalen", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. De OBR werd noodzakelijk door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor verschillende mensen met bijvoorbeeld een VUT-uitkering of prepensioen met een AOW-gat te maken krijgen. De VUT of het prepensioen stopt op de oude AOW-leeftijd (veelal 65 jaar), maar dan gaat de AOW nog niet in. Op de snelle verhoging van de AOW-leeftijd kon men zich niet voorbereiden, dus mensen werden met het AOW-gat voor een voldongen feit geplaatst.

Lobby gaat door

"ANBO heeft vanaf de invoering van de regeling gepleit voor uitbreiding van de doelgroep" aldus Den Haan. "Wij zien dat er, ondanks de OBR, nog steeds veel mensen met een AOW-gat te maken krijgen. Terwijl de mensen zelf daar niets meer aan konden doen. Per 1 oktober 2016 is de OBR verruimd, maar nog altijd vallen veel mensen tussen de wal en het schip. Wij zullen deze problematiek opnieuw onder de aandacht brengen en we richten onze pijlen op de aanstaande bewindspersonen voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid."