01 oktober 2014

Geen soepele overgang decentralisatie verwacht

Meer dan de helft van de gemeenteambtenaren verwachten dat de overgang van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk naar de gemeenten niet soepel zal verlopen.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat onder 975 gemeenteambtenaren en -bestuurders. Een kwart van de gemeenteambtenaren in grotere gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) denkt zelfs dat het een chaos wordt.

De meeste ambtenaren (namelijk twee derde) vindt de decentralisatie op zich een goed plan. Toch geeft bijna de helft aan dat wat hun betreft de voorbereiding tekort schiet. De budgetten waarmee gewerkt moet worden én de beschikbaarheid van mensen om het werk te doen baart hen zorgen.

Hard aan trekken

ANBO volgt de decentralisatie uiteraard op de voet. Directeur Liane den Haan: “De uitkomst van deze enquête geeft aan dat veel gemeenten er nog hard aan moeten trekken om alles op tijd klaar te hebben zodat de overgang soepel verloopt.”

ANBO gaat in elk geval de gemeentelijke verordeningen die in november openbaar worden gemaakt onder loep nemen om te kijken wat de gevolgen zijn voor senioren.

 

Gezondheid