26 augustus 2014

Geen plus voor 65+ in 2015

Volgens berichten uit de begrotingsonderhandelingen voor 2015 gaan de meeste Nederlanders er volgend jaar in koopkracht iets op vooruit: gemiddeld 0,25 procent. Of dat voordeel er daadwerkelijk komt, moet blijken als het Centraal Planbureau de begroting doorrekent op gevolgen voor de koopkracht. “Die kleine plus gaat aan de neus van 65-plussers voorbij”, stelt ANBO-directeur Liane den Haan in een eerst reactie. “Het kan best zo zijn dat veel mensen het beter krijgen. Maar voor senioren staan er zoveel veranderingen op stapel, dat het niet anders kan dan dat zij minder in hun portemonnee krijgen.”

AOW-ers leveren meer in dan werkenden

Volgens ANBO kan het niet uitblijven dat hogere eigen bijdragen in de zorg, een hoger eigen risico bij de ziektekosten en het schrappen van een paar inkomenstegemoetkomingen  -zoals verlaging van de zorgtoeslag, afschaffen van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en afschaffen van de CER (compensatie voor het verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet) voor mensen met een zorgvraag, plus aanpassing van de MKOB (koopkrachtondersteuning oudere belastingplichtigen die de SVB naast de AOW uibetaalt)- direct inwerkt op de koopkracht van gepensioneerden. Pensioenfondsen die uitkeringen niet verhogen of zelfs verlagen, zorgen er bovendien voor dat AOW’ers meer inleveren dan andere inkomensgroepen. 65-plussers gingen er de afgelopen jaren al forser op achteruit dan werkenden. En als pensioenfondsen straks hogere buffers moeten aanleggen, zal aanpassing van het aanvullend pensioen aan de prijsontwikkeling er voorlopig ook niet in zitten.

ANBO komt met uitgebreid koopkrachtonderzoek

De meeste Nederlanders gaan er komend jaar licht op vooruit, onder meer vanwege stijgende lonen en een iets minder hard stijgende inkomstenbelasting. “Voor de koopkracht van 65-plussers houden wij ons hart vast”, zegt Den Haan. “ANBO spreekt binnenkort met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma over de koopkracht en de pensioenen. En we komen dit najaar ook met een uitgebreid koopkrachtonderzoek om de effecten van overheidsmaatregelen op werkenden en gepensioneerden boven tafel te krijgen.”

Naar overzicht
Inkomen