05 maart 2014

Geen koopkrachtstijging ondanks rijksbijdrage zorgpremie

Door een tijdelijke rijksbijdrage zullen burgers in 2015 maximaal 20 euro meer aan de zorgpremie betalen. Dat heeft minister Schippers gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Zonder rijksbijdrage zou de premie zo'n 50 tot 100 euro per jaar stijgen, nog los van de beslissingen van verzekeraars om de premie jaarlijks aan te passen. De extra premiestijging is het gevolg van de overheveling van een deel van de langdurige zorg (de AWBZ) naar het basispakket van de zorgverzekeringswet. Een deel van de AWBZ blijft bestaan: de zogeheten intramurale langdurige zorg, zorg die binnen de muren van een zorginstelling geleverd wordt, blijft in een aparte, nieuwe verzekering. Die heet voortaan de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Schippers zegt in haar brief dat de tijdelijke rijksbijdrage alleen geldt tussen 2015 en 2019 en in gelijke stappen wordt afgebouwd naar nul.

Geen koopkrachtstijging

De AWBZ-premie, die maandelijks ingehouden wordt op het brutoloon daalt een paar procent, van 12,65 procent nu naar ongeveer 10 procent, zo is de verwachting. ANBO waarschuwt dat dat waarschijnlijk niet gaat leiden tot een hoger nettoloon: de verwachting is dat bij de verlaging van de AWBZ-premie naar een WLZ-premie de totale tariefstructuur waarbinnen de premie wordt geheven (via loonheffing en aanslagregeling door de fiscus) niet zal veranderen. Allereerst blijft de WLZ-premie flink hoog in relatie tot de reikwijdte van deze verplichte verzekering omdat er grote tekorten zijn in het 'oude' AWBZ-fonds. Ook zijn er al signalen, dat het verschil in percentage (ongeveer 2,65 procent dus) als hogere inkomstenbelasting wordt ingevoerd.

Rekenvoorbeeld

Uit informatie van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) blijkt dat de WLZ-premie volgend jaar naar ongeveer 10 procent kan dalen.

De AWBZ-premie wordt nu samen met de inkomstenbelasting en premie AOW en Anw geheven. Het tarief in de tweede schijf bijvoorbeeld is nu 10,85 procent inkomstenbelasting en 31,15 procent premie (17,9 procent AOW, 12,65 procent AWBZ en 0,6 procent Anw). In totaal 42 procent. 

Scenario's:

  1. Premie blijft 31,15 procent, maar is dan anders samengesteld. De 2,65 procent 'extra' premie is dan bestemd voor indamming van het tekort in het AWBZ-fonds;
  2. Premie daalt met 2,65 procent naar 28,5 procent, maar de tariefstructuur blijft in stand op 42 procent. Dan betekent in de praktijk een belastingverhoging van 2,65 procent.

Er is op dit moment geen scenario dat het totale tarief met 2,65 procent zakt naar 39,35 procent. "Het wordt tijd dat hier duidelijkheid over komt en er eerlijk gecommuniceerd wordt met burgers. Een rijksbijdrage tegen een al te grote lastenstijging klinkt mooi, maar als het in de portemonnee geen effect heeft, neigt het naar een sigaar uit eigen doos", zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

Update

Schippers’ woordvoerder stelt dat pas in augustus duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de koopkracht, zo schrijft de Telegraaf naar aanleiding van het nieuws van ANBO. D66 en CDA eisen duidelijkheid en openheid van het kabinet. „Dit is toch niet te geloven: steeds worden er zulke rookgordijnen opgetrokken.” Mensen met de laagste inkomens worden ontzien doordat de zorgtoeslag omhoog gaat. „Maar de middeninkomens dreigen hier weer de dupe van te worden”, zeggen Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Mona Keijzer (CDA)

Naar overzicht
Gezondheid