10 oktober 2014

Geen apart fonds Wmo-budget

Al het geld dat gemeenten krijgen voor zowel de participatiewet, de Jeugdwet als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt samengevoegd in één gemeentefonds. Er komt geen apart sociaal deelfonds zoals eerder werd voorgesteld. Dat maakte de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteren bekend. Directeur Liane den Haan van ANBO: “Dat betekent dat gemeenten echt maximale vrijheid krijgen om geld naar eigen inzicht te besteden. Wij vinden het zeker wat betreft de Wmo zorgelijk dat er geen apart potje komt. Het gaat hier om kwetsbare burgers en het moet zeker zijn dat optimale zorg gegarandeerd wordt. Zodat het geld uitgegeven wordt aan zaken waar het voor bedoeld is.”

10,3 miljard erbij

Aan het gemeentefonds wordt in 2015 maar liefst 10,3 miljard euro toegevoegd voor de uitvoering van gedecentraliseerde taken. Het doel van het gemeentefonds is dat gemeenten zoveel mogelijk keuze hebben dat geld vrij te besteden zodat zij lokaal maatwerk kunnen leveren. Voor het sociaal deelfonds was een apart wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, maar die komt met dit besluit te vervallen.

Naar overzicht
Gezondheid