7 februari 2014

Geen AOW-'straf' voor samenwonen ouder/kind

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) moet snel met een betere oplossing komen voor AOW-gerechtigden die gaan samenwonen met hun kinderen om zorg te ontvangen. Het automatisch verlagen van de uitkering is verkeerd. Dat zegt ANBO in reactie op haar voorstel om ook deze relatie onder te brengen in de plannen voor de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB) en de gewijzigde AOW. Bijstandsgerechtigden krijgen vanaf volgend jaar een lagere uitkering als ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen met huisgenoten. De maatregel geldt volgens de staatssecretaris ook voor AOW'ers, bijvoorbeeld als ze samenwonen met hun kinderen. ANBO wil dat de te verlenen zorg het uitgangspunt wordt in de motivatie om samen te gaan wonen, en niet de aard van de relatie. Zo is het niet alleen eenvoudiger voor ouders en kinderen om samen te gaan wonen in geval van een zorgbehoefte, maar ook voor broers of zussen of voor vrienden.

Mantelzorg 'bestraft' met inkomenskorting

Nu zijn er nog drie uitzonderingen in de AOW, waarin AOW’ers in geval van samenwonen tóch een (hogere) uitkering voor alleenstaanden ontvangen: bij een zorgrelatie, bij een commerciële relatie en wanneer ouders en kinderen samenwonen. Klijnsma wil die laatste uitzondering schrappen; aan die eerste twee worden strenge voorwaarden gesteld. ANBO vindt dat de AOW gemoderniseerd moet worden om te passen bij de ambitie om meer mantelzorg in te zetten wanneer zorg nodig is. “Mantelzorg verlenen mag niet bestraft worden met een inkomenskorting. In de eerste plaats verwacht de overheid meer inzet van zogeheten informele zorg en ondersteuning. Het is behoorlijk ontmoedigend om, naast alle andere praktische hindernissen, te moeten afwegen of dat financieel wel voordelig is. In de tweede plaats hebben de staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn (Volksgezondheid) al in mei vorig jaar toegezegd om hier een zorgvuldige oplossing voor te verzinnen. Dat is nu niet het geval”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan. ANBO roept de Tweede Kamer op om aan te sturen op een goede uitzondering om zo mantelzorgers eerlijker te ondersteunen.

Overgangsdata

Als het aan de staatssecretaris ligt krijgen mensen die met meerdere volwassenen op één adres wonen en een AIO-aanvulling hebben, vanaf 1 januari 2015 te maken met de kostendelersnorm. Dit betekent dat ze mogelijk een lagere uitkering krijgen. De relatie tussen die mensen doet er niet toe. Voor mensen die al AIO-aanvulling ontvangen is er een overgangsregeling tot 1 juli 2015. De kostendelersnorm gaat vanaf 1 juli 2015 ook in voor de AOW en Anw. Lees meer op SVB.nl.