16 april 2015

"Geef wijkverpleegkundige de kans!"

De Tweede Kamer debatteerde woensdag 15 april met staatssecretaris Van Rijn over de hervormingen in de zorg. “Een breed onderwerp, met veel aandacht voor de centrale rol van de wijkverpleegkundige”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. “Die heeft de taak om mensen in de wijk met een medische zorgbehoefte een indicatie te geven. Daarmee wordt bepaald wat voor zorg de zorgverzekeraar vergoed. Dat geldt niet alleen voor nieuwe cliënten, want bestaande cliënten moeten opnieuw worden geïndiceerd. Een belangrijk onderwerp, ook voor ANBO.”

Brief over wijkverpleging

“ANBO heeft Kamerleden een brief gestuurd waarin we ervoor pleiten dat de wijkverpleegkundigen worden gespaard van nieuwe bezuinigingen. Het Centraal Planbureau (CPB) ziet namelijk een mogelijke bezuiniging in het korten op wijkverpleegkundigen. We vinden dat je het takenpakket en het belang van de wijkverpleegkundige niet kan verzwaren en er tegelijkertijd minder geld aan uit kunt geven. Dan gooi je het kind met het badwater weg”, aldus Den Haan.

Staatsecretaris onderschrijft belang

De staatssecretaris heeft in het debat benadrukt dat de indicatie van een wijkverpleegkundige leidend moet zijn voor zorgverzekeraars. Den Haan: “Daarbij wil Van Rijn waar nodig kwaliteitsnormen voor wijkverpleegkundigen opstellen, maar dan wel in overleg met cliëntorganisaties en zorgaanbieders. Gelukkig ziet de staatssecretaris net als ANBO voorbeelden waarbij goede indicaties zorgen voor de juiste zorg aan cliënten, met tegelijkertijd lagere kosten. Het kan dus écht, maar dan moeten we die voorbeelden zien te verspreiden over het land. Hier moeten nog stevig de schouders onder worden gezet!”

Gezondheid