20 januari 2014

Geef niet zomaar DigiD aan belastinginvuller

ANBO krijgt te vaak signalen over ongecertificeerde belastinginvullers, die én geen opleiding hebben gehad én niet verzekerd zijn tegen eventuele fouten in de aangifte. Ook blijkt dat mensen om hun DigiD gevraagd wordt door de invulhulp. “Een DigiD is strikt persoonlijk en moet net zo zorgvuldig bewaakt worden als een pincode. Gecertificeerde invullers, maar ook bijvoorbeeld de accountant, hebben een zogeheten ‘derden-DigiD’, waardoor zij gemachtigd kunnen worden voor het invullen van de aangifte. Wees kritisch en zorgvuldig en ga niet zomaar op elk aanbod in”, zo waarschuwt ANBO-directeur Liane den Haan.

Controleer de toestemming

Een aantal maatschappelijke organisaties heeft van De Belastingdienst toestemming gekregen om hulp aan te bieden bij het invullen van de belastingaangifte. Deze dienstverlening wordt ook gecontroleerd door De Belastingdienst. Invullers krijgen, na het voltooien van hun opleiding, de mogelijkheid om belastingplichtigen te helpen. Echter, er zijn ook organisaties die deze dienstverlening aanbieden zonder goedkeuring van De Belastingdienst. Hierdoor kan de kwaliteit niet gegarandeerd worden en is de belastingplichtige zelf verantwoordelijk voor de fouten van de invuller.

Belastingservice ouderenbonden

ANBO biedt samen met de ouderenbonden Unie KBO en PCOB een belastingservice, die jaarlijks ruim 125.000 leden helpt met de aangifte. Deze invullers zijn gecertificeerd, opgeleid en kunnen gemachtigd worden om de belasting in te vullen. De kosten voor deze dienstverlening mogen maximaal tien euro per huishouden bedragen.

Gebruik maken van de Belastingservice ouderenbonden? Leden van ANBO, PCOB en Unie Kbo kunnen bellen met 0900 040 1437 (9.30 tot 12.30). Ook nieuwe leden mogen gebruik maken van deze service. Meer informatie en voorwaarden: www.belastingservice.org

Naar overzicht
Inkomen