25 november 2018

Gebruik van scootmobiel moet en kan veiliger

Van alle vervoermiddelen is de scootmobiel relatief het onveiligst en het vaakst betrokken bij ernstige ongevallen. Redenen daarvoor liggen in het technisch ontwerp van de scootmobiel, de vaardigheden van de bestuurder en de inrichting van de weg. Onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes onderzocht de risico's in opdracht van Kassa. Vooral de ontbrekende noodstopschakelaar en het gecombineerde gas-remsysteem baren hem zorgen. "Dat is gevaarlijk bij noodsituaties want dan vallen mensen terug op hun intuïtieve reflex en knijpen in het stuur in plaats van het los te laten. En dat stuur moet je bij dit soort systemen juist loslaten om te remmen." Lees het onderzoeksrapport (Word doc.) van Peter Coppes.

Veilige weginrichting en veilige techniek

ANBO pleitte in de televisie-uitzending van Kassa voor een technische aanpassing van het gecombineerde gas-remsysteem dat past bij de gebruiker. "Uit het project Blijf Veilig Mobiel weten we hoe belangrijk het is dat het apparaat bij de gebruiker past. Dat heeft niet alleen te maken met de manier waarop de scootmobiel gebruik wordt, maar ook bij de bouw en de beperkingen van de gebruiker", zo zei ANBO-bestuurder Liane den Haan. "Gemeenten zouden sowieso beter moeten kijken naar de gebruiker bij de uitgifte van een scootmobiel." Daarnaast was Den Haan uitgesproken kritisch op gemeenten. "We praten al jaren over een veiliger weginrichting. Fietspaden moeten breed genoeg zijn, vlak en obstakelvrij en ze moeten bij voorkeur vrij liggen of desnoods in rood uitgevoerd worden. Eenrichtingsfietspaden, zodat frontale ongevallen voorkomen worden, zijn het meest veilig. Bovendien moet de groentijd van fietserslichten afgestemd zijn op de rijsnelheid van scootmobielrijders en moet het onmogelijk zijn om met de scootmobiel om te vallen wanneer er van een hoge stoeprand gereden wordt. Gemeenten weten dit, en tóch wordt de weginrichting niet veiliger gemaakt. De minister moet hiermee aan de slag."

Rijvaardigheidscursus moet verplicht zijn

Tenslotte pleitte Den Haan voor een verplichte rijvaardigheidscursus voor gebruikers. "Scootmobielen zijn voor een grote groep mensen essentieel om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Als je niet (goed) meer kunt lopen, dan zorgt de scootmobiel ervoor dat mensen zelfstandig kunnen blijven functioneren. Maar dan moet je de scootmobiel veilig gebruiken én je veilig voelen. Want mensen die zich, bijvoorbeeld na een ongeluk, onveilig of onzeker voelen, laten de scootmobiel staan. En dat is zonde." 

Kassa terugkijken: Hoe veilig is een scootmobiel? 

Scootmobiel
Wonen