08 januari 2013

(Gebakken) lucht voor pensioenfondsen

De oplopende marktrente heeft een gunstig effect op de pensioenfondsen, dat schrijft de Telegraaf vandaag. Beleggingsexperts gaan er van uit dat de rente op Nederlandse staatsobligaties eind dit jaar rond de drie procent uitkomt. Bij een oplopende rente krijgen pensioenfondsen meer lucht, omdat zij de geldende rente als basis moeten gebruiken om de toekomstige verplichtingen te berekenen. Die berekening komt tot uitdrukking in een dekkingsgraad. Een lage rente levert een lage dekkingsgraad op; een hoge rente een hoge dekkingsgraad.

Modernisering

ANBO vindt dat met dit soort berichten eens te meer wordt aangetoond dat ons pensioenstelsel aan modernisering toe is. Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 wordt de financiële situatie van pensioenfondsen als zorgelijk bestempeld en worden pensioenfondsen sinds die tijd gedwongen om maatregelen te nemen, zoals het niet of slechts gedeeltelijk indexeren van pensioen(aanspraken). De dekkingsgraden blijven namelijk voor een deel te laag, omdat de fondsen hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen op basis van de gemiddelde koers van de afgelopen drie maanden. Hoewel de pensioenfondsen hun dekkingsgraad sinds vorig jaar niet meer op basis van de dagkoers hoeven te berekenen, blijven de dekkingsgraden zo met de rentestanden meeschommelen. Naast allerlei afspraken over langer doorwerken en een verhoging van het AOW-bedrag, voorzag het Pensioenakkoord, dat ANBO mede vormgaf, in een betere en meer evenwichtige oplossing voor het omgaan met financiële schokken. Door daarbij te kiezen voor de mogelijkheid van een reëel pensioensysteem wordt de huidige problematiek van de dekkingsgraden grotendeels verleden tijd; tegenvallers worden namelijk gelijk verwerkt in de pensioenambities, maar wel gedempt, omdat ze uitgesmeerd worden over 10 jaar. Een zelfde systematiek wordt gevolgd bij meevallers. Door dit mechanisme wordt de kans op een echt welvaartsvast pensioen bovendien aanzienlijk vergroot.

ANBO blijft daarom pleiten voor snelle invoering van afspraken zoals die gemaakt zijn in het PensioenakkoordDaarmee is een meer duurzaam en houdbaar stelsel van aanvullende pensioenen mogelijk.

Naar overzicht
Inkomen