31 mei 2019

Gebaar Koolmees voor nieuw pensioen: goed maar nog vaag

Minister Koolmees heeft vandaag toch een gebaar gemaakt naar de vakbonden om de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel vlot te trekken. Het kabinet is bereid om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Dat is mooi, vindt ANBO, alleen vult de minister die toezegging in zijn brief aan de Tweede Kamer niet concreet in.

Pinksterakkoord in de maak?

“Het is goed dat de minister nu beweegt”, zegt ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan in een reactie. “Eindelijk, zou ik zeggen, want we zijn al weer een half jaar verder sinds de onderhandelingen vast liepen. Ik hoop dat de minister met een substantieel aanbod komt, zodat snel een akkoord mogelijk is. Een Pinksterakkoord zou mooi zijn, ook symbolisch.” Dat is te meer belangrijk omdat met een nieuw stelsel wellicht kortingen bij vele miljoenen Nederlanders kunnen worden voorkomen.

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd ligt nu op 66 jaar en 4 maanden en zou in 2021 zijn gestegen naar 67 jaar. ANBO vindt die stijging te snel, net als de werknemersorganisaties. Een tijdelijke bevriezing en vervolgens een gematigde stijging zijn logische stappen. Nu is elk gewonnen levensjaar een extra jaar werken. Dat zou terug moeten naar zes tot acht maanden per extra levensjaar. De tijdelijke bevriezing zou kunnen uitkomen op drie jaar – de vakcentrales eisen vijf jaar.

Ook indexatie nodig

“Maar dan zijn we er nog niet”, waarschuwt Den Haan. “Onduidelijk is hoe andere problemen worden opgelost. En of uiteindelijk er een reëel perspectief op indexatie komt. Dat is echt noodzakelijk, want de pensioenen zijn in tien jaar twintig procent minder waard geworden.”

En dan is er nog het rekenrente-probleem. “De Nederlandse tienjaars-rente is vandaag negatief geworden. Met de huidige marktrente voortploeteren is een onbegaanbare weg. De commissie Dijsselbloem is aan het kijken naar de rente, maar de opdracht voor die commissie is veel te smal. Ik vrees dat een nieuw stelsel dat is gebaseerd op de huidige marktrente weinig oplost.”

Pensioenopbouw door alle werkenden

Hoewel minder in de aandacht is ook de positie van zzp’ers en mensen die vallen onder de ‘witte vlekken’ van groot belang. Liane den Haan: “Steeds grotere groepen werkenden bouwen geen pensioen op. We creëren daarmee armoede voor de ouderen van morgen. Partijen moeten daar in de komende tijd grote stappen in maken.”

Naar overzicht
Inkomen