13 februari 2019

Flexibiliteit werkgever belangrijk bij mantelzorg

Mantelzorgen leidt vaak tot zware belasting. Emotioneel, zeker als de naaste voor wie gezorgd wordt een progressieve ziekte heeft zoals dementie. Maar het zorgt ook voor een grote belasting in tijd. Als mantelzorg ook nog met werk gecombineerd wordt, dan levert dit voor de mantelzorger veel spanning en druk op. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de kwaliteit van leven van 3800 mantelzorgers met een baan. Uit het onderzoek blijkt dat de mantelzorger zaken goed kan combineren als de werkgever flexibel is en ruimte laat voor een eigen tijdsindeling. Ook al het feit dat er begrip is en men met de werkgever kan overleggen hoe zaken te combineren zorgt ervoor dat de mantelzorger meer ruimte krijgt en minder druk ervaart. In totaal zijn er twee miljoen mensen met mantelzorgtaken en een baan.

Lees het hele SCP-rapport

Maatwerk is nodig

"In organisaties moeten maatwerkoplossingen voorhanden zijn, voor medewerkers die mantelzorgtaken hebben en deze niet goed (meer) kunnen combineren met hun werk. De mogelijkheden liggen hierbij in het aanpassen van werktijden, thuiswerken, een andere verdeling van werkuren gedurende de week of gedurende het jaar, het inzetten van het Loopbaanbudget voor extra verlof, uitruilen van arbeidsvoorwaarden als eindejaarsuitkering of vakantietoeslag tegen verlof of het tijdelijk aanpassen van de arbeidsovereenkomst als alle voorgaande maatregelen niet afdoende zijn”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan."Bij ANBO doen we dit ook en zorgen we dat er ruimte komt om mantelzorg en werk met elkaar te combineren. Dat dit in niet alle gevallen makkelijk gaat, erkennen wij ook. Maar het onderzoek laat zien dat een werkgever die meedenkt en creatief is, helpt de druk op de mantelzorger te verlagen. We hopen dat dit meer werkgevers inspireert om op een goede manier werk en mantelzorg te laten combineren. Gezien de personeelskrapte zal het beroep op mantelzorgers alleen maar toenemen. Dan is het zaak dat we hier met elkaar een goede ondersteuning voor bieden." 

Lees het SCP-rapport

Modern werkgeverschap

Een moderne werkgever is een mantelzorgvriendelijke werkgever. "De arbeidsmarkt van de toekomst is er één waarin de participatiesamenleving doorsijpelt. Anders gezegd: een participatiesamenleving - waarin mensen elkaar ondersteunen - is niet mogelijk wanneer flexibiliteit en maatwerk niet integraal onderdeel zijn van de cultuur op de werkvloer”, zo besluit ze.

Hulp of advies nodig? ANBO staat u bij met Raad & Daad 

Naar overzicht
mantelzorg
Gezondheid