25 januari 2017

Flexibele AOW nog niet van tafel

De invoering van een flexibele AOW-leeftijd is politiek nog altijd haalbaar, zo blijkt na het vandaag gevoerde debat. Goed nieuws, zo zegt ANBO, die het initiatief vanaf het begin heeft gesteund. Een flexibele AOW-leeftijd stelt mensen in het ideale geval in staat om zowel langer door te werken na AOW-leeftijd alswel om eerder te stoppen wanneer doorwerken niet meer haalbaar is. Wel blijven er vragen over de financiële haalbaarheid. Eerder stoppen kost geld, waar langer doorwerken juist geld oplevert. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) af te wachten vóór het kabinet reageert. Kamerlid John Kerstens (PvdA) diende een motie in om daarbij ook onderzoek te doen naar specifieke beroepsgroepen. Ook dat neemt Klijnsma mee in de kabinetsbrief.

Centrale vraag wordt: ‘Hoe dan?’

Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO ziet dat de discussie zich verplaatst van ‘niet doen’ naar ‘hoe dan?’: “Hoewel ik het gebrek aan enthousiasme over dit onderwerp niet begrijp, zie ik dat er nu een inhoudelijke discussie gevoerd wordt. Namelijk: hoe maken we een flexibele AOW-leeftijd mogelijk? Dat past ook bij deze tijd: zelf beslissen wanneer je met pensioen gaat. Een flexibele AOW past ook bij de koers van de overheid: meer eigen regie op wonen, zorg en werk.”

ANBO voorstander van flexibele AOW

Uit een eerdere peiling van ANBO over flexibele AOW gaf 70 procent van de werkende respondenten aan voor flexibele AOW te zijn. Nog eens 60 procent is voor deeltijd-AOW. De voornaamste redenen die aangeeft is keuzevrijheid in het algemeen (70 procent van de respondenten), de eigen regie bij het kunnen bepalen op welke leeftijd men stopt met werken (80 procent). Dertig procent vindt een vaste leeftijd om te stoppen met werken niet meer van deze tijd. Mensen maken zélf hun keuze. Dat doen ze op allerlei terreinen en dat wil men ook op het gebied van de AOW. De overheid kan hierin niet achterblijven. Niet nu zij zich steeds verder terugtrekt en steeds meer eigen verantwoordelijkheid van burgers wenst. Zij moet daarbij een dienstbare rol innemen waarbij zij keuzevrijheid stimuleert en faciliteert.

Lees hier de brief die ANBO eerder aan de commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer heeft gestuurd.