12 februari 2019

Essay: de juiste zorg op de juiste plek

"Willen we een samenleving creëren waarin mensen prettig oud kunnen worden, dan begint dit met het zorgen dat mensen tot aan het einde van hun leven mee kunnen blijven doen. Een sociaal netwerk en het behoud van een doel in het leven zijn belangrijk voor het welbevinden, net zo goed als de mate waarin mensen zelfstandig kunnen beslissen over de invulling van hun leven. Er moet dus geïnvesteerd worden in wijken als leefgemeenschap en in woonconcepten waarmee zelfstandigheid wordt bevorderd, het sociale netwerk wordt uitgebreid en eenzaamheid wordt bestreden. Hierdoor zal de kwaliteit van leven omhoog gaan en zullen de kosten voor zorg uitgesteld of teruggedrongen worden."

Investeren in wijken en wonen voorkomt onnodige zorg

Dat schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan in de nieuwste uitgave van 'Zorg in de buurt' van zorgnetwerkorganisatie Coincide. Haar pleidooi: er wordt bij het ouder worden teveel gepraat over zorg, terwijl welzijn centraal moet zijn. Kwaliteit van leven is veel meer afhankelijk van een goede woning, gezelligheid, voorzieningen en een goede buurt, dan van zorg. "De vraag, ‘hoe richten we onze samenleving in op een snel vergrijzende bevolking’, vereist vele en vooral complexe oplossingen. Wanneer beleidsmakers het aandurven om écht op zoek te gaan naar oplossingen, dan durf ik te zeggen dat de sleutel bij wonen en wijken ligt. De juiste zorg op de juiste plek is vaak geen zorg."

Dwingende opdracht

De inrichting van naoorlogse buurten en wijken is niet afgestemd op een ouder wordende bevolking, schrijft Den Haan. En het aantal initiatieven die zich wél richten op ouder worden binnen een sociale omgeving en een leuke, goed ingerichte wijk, zijn zó populair, dat er al snel wachtlijsten ontstaan. Gemeenten moeten aan de slag! Een pleidooi wat zij eerder deze week ook hield naar aanleiding van nieuwe cijfers uit eigen onderzoek.  "Samenwerking tussen marktpartijen, financiers en gemeenten is nodig en dit gaat niet vanzelf. Wij hebben minister De Jonge eerder opgeroepen de vrijblijvendheid waarmee gemeenten dit aanpakken een halt toe te roepen. Het is tijd voor een dwingende opdracht. Het ligt voor de hand dat de gemeenten deze rol op zich nemen, maar de tijd van afwachten is voorbij. Met elkaar moeten we onze huisvesting naar een hoger plan tillen, zodanig dat we prettig en gezond ouder kunnen worden, zonder vermijdbare en overbodige zorg", schrijft Den Haan. 

Lees het hele essay: Investeren in wijken en wonen voorkomt onnodige zorg 

Lees ook: Wel, of juist geen verzorgingshuis

Handen op elkaar
Gezondheid