11 november 2015

Er is meer nodig dan ambassadeur om vijftig plus aan het werk te krijgen

Een boegbeeld om het imago van werkzoekende senioren te verbeteren. Dat is wat Tweede Kamerleden Vermeij (PvdA) en Krol (50PLUS) voorstellen in een motie die gisteravond unaniem door de Kamer is aangenomen. Ook de motie dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen (50PLUS / D66) kon op een meerderheid rekenen. Volgens de twee politici bestaan er veel negatieve oordelen en percepties over 50-pluswerknemers. Het boegbeeld kan die vooroordelen, zoals vaker ziek zijn of minder productief dan jongere werknemers, met feiten bestrijden.

Sympathiek idee, maar niet voldoende 

ANBO vindt het een sympathiek idee. “Maar een boegbeeld alleen is niet voldoende”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. “De overheid moet nog meer maatregelen nemen die tot meer arbeidsplaatsen leiden. Zo moeten er bijvoorbeeld sterkere fiscale prikkels komen voor werkgevers zodat het aantrekkelijker wordt om werkloze vijftig plussers in dienst te nemen. En op bedrijfsniveau moeten werkgevers meer werk maken in dienst nemen van werkloze senioren.” 

Nederland telt in totaal 200.000 werkloze vijftig plussers van wie een groot deel al meer dan een jaar werkloos is.   

Naar overzicht
Inkomen