15 april 2022

Eindelijk beweging in belasting op vermogen

Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van een oplossing voor de belasting over vermogen. ANBO kan zich in sommige onderdelen vinden, maar vindt dat er nog te veel onzeker blijft.

Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vooral spaargeld van tafel moest. Het probleem met de huidige heffing is dat - vooral door de zeer lage rente - de belasting die je moet betalen over je spaargeld meer is dan de rente zelf. En dat mag niet volgens de Hoge Raad.

Hoewel het arrest van de Hoge Raad niet als een verrassing kwam, was de Belastingdienst niet in staat om zijn systemen snel aan te passen. Daarom staan in de huidige aangifte inkomstenbelasting nog altijd vragen over een stelsel dat de Hoge Raad heeft afgewezen.

Drie onderdelen

Het plan van de staatssecretaris valt in drie onderdelen op te splitsen:

  • Reparatie in het verleden t/m 2022
  • Een heffing vanaf 2025
  • Een heffing voor 2023 en 2024

Het verleden wil het kabinet repareren door over de achterliggende jaren (van 2017 t/m 2022) de heffing voor spaarders te baseren op een werkelijk rendement van 0%. Dat is althans één van de varianten.

ANBO vindt dit onderdeel van het voorstel goed. Kleine spaarders die toch in die jaren belasting moesten betalen over rendementen die zij nooit kregen, krijgen zodoende belastinggeld terug.

Tweede variant

Maar de tweede variant kan niet op onze steun rekenen. De basis daarvan is nog altijd een forfaitaire regeling. Daarbij probeert men zo dicht mogelijk bij een werkelijk rendement te komen. Maar dat is nu net het probleem van het huidige systeem!

ANBO vindt dat vermogen belast moet worden over het werkelijk behaalde rendement. Geen ficties, geen aannames, maar gewoon op basis van de werkelijkheid. Dat gaat bijvoorbeeld ook zo met salaris en pensioen. Daar moeten we over elke euro betalen, niet over een fictief bedrag.

Vanaf 2025 wil de staatssecretaris de belastingheffing volledig op het werkelijke rendement baseren. De manier waarop de staatssecretaris dat wil vormgeven, is volgens ANBO op z’n minst vreemd te noemen. In het voorstel wordt namelijk niet het rendement zelf belast, maar de aanwas van het vermogen. Dat model is onder meer in de Verenigde Staten gangbaar.

Het heeft tot gevolg dat er belasting moet worden betaald over het verschil tussen de oude stand van het vermogen en de nieuwe stand. Maar daar zit dan niet alleen rendement in, maar ook het bedrag dat je erbij gespaard hebt!

Spoedwet

ANBO is zeer benieuwd naar de uitwerking daarvan, te meer omdat men al vanaf 2023 wilde voorsorteren op dit systeem. Dat gaat niet lukken, zodat daar nog een spoedwet voor komt.

Vooralsnog bieden de plannen van Van Rij dus een goede oplossing voor mensen met spaargeld, maar zekerheid over de toekomst (en vooral wat het gaat betekenen) is er allerminst.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Eindelijk beweging in belasting op vermogen