10 december 2013

Eindejaarstips belastingbesparing

Lang niet iedereen betaalt het juiste bedrag aan inkomstenbelasting. Voor senioren die (nog steeds) meer betalen dan de bedoeling is: aan het einde van het jaar is het altijd raadzaam om nog eens goed alle mogelijkheden van belastingbesparing door te nemen. Het doornemen van alle mogelijkheden kan soms veel (belasting)geld schelen. ANBO geeft u een aantal tips

Geen biljet? Misschien wel een teruggave!

Als u geen aangiftebiljet ontvangt van de Belastingdienst, maar u denkt wel recht te hebben op een teruggave, kunt u zelf een aangifte indienen. U kunt dat zelfs tot vijf jaar na afloop van het betreffende belastingjaar doen.

U kunt dus nog aangifte doen voor belastingjaar 2008. Maar ook voor de jaren daarna natuurlijk. Er geldt wel een grens: alleen als de teruggave € 14, - of meer is (per jaar), ontvangt u de teruggave.

Wanneer komt u in aanmerking voor teruggave? Bijvoorbeeld als u niet het gehele jaar inkomsten hebt ontvangen. Dan kan zijn als u dit jaar 65 jaar bent geworden en AOW plus aanvullend pensioen hebt ontvangen, terwijl u vóór uw 65e geen inkomsten hebt ontvangen. Een ander voorbeeld heeft te maken met de heffingskorting. Dat is de korting op de te betalen belasting en premie volksverzekeringen. Het kan gebeuren dat u aanspraak maakt op een hogere heffingskorting dan waarbij met de inhouding op uw inkomsten rekening is gehouden.

Maar ook sommige aftrekposten kunnen leiden tot belastingteruggave. Dat is bijvoorbeeld het geval bij giften of bij hoge niet-vergoede ziektekosten.

Krijgt uw partner in 2014 voor het eerst AOW?

Iedere belastingplichtige in Nederland maakt aanspraak op de algemene heffingskorting. Dat is een korting op de belasting die je verschuldigd bent. Heb je geen inkomen, dan betaal je uiteraard geen inkomstenbelasting. Je kunt in dat geval de heffingskorting niet 'verzilveren'. Onder bepaalde voorwaarden krijgt de niet-verdienende partner die heffingskorting uitbetaald.

Is deze situatie bij u van toepassing en krijgt de niet-verdienende partner in 2014 voor het eerst AOW? Lees dan vooral verder.

Door de omstandigheid dat de niet-verdienende partner inkomsten gaat ontvangen zal het bedrag van de uit te betalen heffingskorting lager worden. In veel gevallen zal het recht op uitbetaling helemaal vervallen.

De Belastingdienst past dit niet voor u aan! U zult zelf bij de fiscus om herziening moeten vragen. Doet u dat niet, dan zult u na afloop van het jaar de heffingskorting geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen.

Belastingservice

Als u dat wilt, kunt u zelf uw aangifte doen. Maar u kunt als ANBO-lid ook gebruikmaken van de Belastingservice ouderenbonden waarbij ANBO betrokken is.

Naar overzicht