21 juni 2021

Eigen risico in de zorg voorlopig bevriezen

ANBO vindt dat het eigen risico in de zorg volgend jaar moet worden bevroren op 385 euro. Een verhoging van het eigen risico is slecht voor de koopkracht van mensen met een laag inkomen. Als er nu niet snel iets wordt geregeld, gaat het eigen risico in 2022 naar 400 euro of meer.

Een hoger eigen risico treft vooral gepensioneerden, van wie velen geregeld gebruikmaken van zorg. Deze groep betaalt door hun zorgvraag bijna elk jaar het volledige eigen risico.

De komende tijd moet worden nagedacht over een model voor de ziektekosten, waarbij mensen met een laag inkomen worden beschermd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via de fiscale zorgkostenaftrek. Totdat dat nieuwe stelsel er is, zou het eigen risico moeten worden bevroren.

Nieuwe regering

Het eigen risico dreigt volgend jaar 400 euro of hoger te worden. Dat heeft alles te maken met het feit dat er nog steeds geen nieuwe regering is. Een paar jaar geleden is afgesproken dat het eigen risico tijdens deze kabinetsperiode gelijk blijft, maar voor de periode daarna is nog niets geregeld. Het demissionaire kabinet gaat hierover ook niet met voorstellen komen.

Het lijkt misschien niet zoveel: een verhoging van 15 euro per jaar. Toch is het voor een echtpaar met AOW en een zorgvraag, een flinke kostenpost. Zij krijgen maandelijks netto 830 euro AOW. Bij een eigen risico van 400 euro (beiden) zijn zij jaarlijks bijna een maanduitkering aan eigen risico kwijt. ANBO vindt dat buitenproportioneel.

Zorg mijden

Een hoger eigen risico leidt er verder toe dat mensen zorg gaan mijden. Een onderzoek van eerder dit jaar laat zien dat 7% van de bevolking niet naar de dokter is gegaan vanwege de kosten. Het gaat dan om bijna 1,2 miljoen mensen. Het mijden van zorg kan in de toekomst juist weer leiden tot (nog) hogere zorgkosten.

Woensdag gaat de SP in een debat in de Tweede Kamer oproepen tot het bevriezen van het eigen risico voor 2022. Dan moet blijken of een meerderheid in de Kamer het voorstel steunt.

anbo-gezondheid-ziekenhuis-07.jpg