26 maart 2012

Eigen bijdrage niet-gecontracteerde zorg 'los van werkelijkheid'

Minister Schippers (Volksgezondheid) wil dat patiënten die naar een ziekenhuis gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heeft, zelf (bij)betalen of kiezen voor een andere verzekeraar of een duurdere polis. Ridicuul, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. "Ook ANBO streeft naar beteugeling van de zorgkosten. Maar dit plan komt totaal niet overeen met de werkelijkheid. Mensen wisselen niet voor elke kwaal van zorgverzekering. Niet alleen kan dat slechts één keer per jaar; hoe meer gezondheidsproblemen, hoe moeilijker het wordt om door een verzekeraar geaccepteerd te worden."

Altijd de beste zorg

Verzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over de beste zorg voor de beste prijs. Door scherper zorg in te kopen, denkt minister Schippers de stijgende kosten in de zorg te kunnen beperken. Maar welke criteria aan die beoordeling ten grondslag liggen, is voor patiënten en consumenten onduidelijk. "Keuzevrijheid vereist transparante kwaliteitseisen. Patiënten worden geacht te kiezen, terwijl ze niet weten op welke gronden de verzekeraar beslist geen zorg in de kopen," aldus Den Haan. "Iedereen wil de beste zorg voor dat moment. Moeten patiënten van zorgverzekeraar gaan wisselen omdat het ene ziekenhuis excelleert in blindedarmontstekingen, en het andere in de behandeling van botbreuken? Patiënten hebben geen 'favoriet ziekenhuis'."

 

Gezondheid