07 oktober 2017

Eerste signalen regeerakkoord: 'niet hoopvol'

Hoewel de definitieve tekst van het regeerakkoord pas dinsdag bekend wordt, stemmen de gelekte voornemens niet per se hoopvol voor gepensioneerden. De gelekte belastingmaatregelen lijken op de adviezen gedaan door de commissie Van Dijkhuizen, zónder de corrigerende maatregelen die Van Dijkhuizen óók voorstelt

Een overzicht tot nu toe:  

Inkomstenbelasting

Het vier schijven-systeem wordt vervangen door twee schijven. De laagste is 36,9 procent. In 2018 is het laagste tarief voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt 36,55 procent; voor AOW-ers is dat 18,65 procent. Het is nog niet duidelijk is hoe Rutte III dat gaat oplossen. Van Dijkhuizen stelde voor om AOW-ers ook (via een geleidelijke verhoging) ook naar een hoger laagste tarief te laten groeien met compensatiemaatregelen via bijvoorbeeld een toeslag.

De algemene heffingskorting gaat voor iedereen omhoog, zodat minder belasting betaald wordt. Nu is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk: hoe hoger het inkomen, hoe lager de korting. Het is niet duidelijk hoe dat onder het nieuwe kabinet zal zijn. De arbeidskorting gaat fors omhoog; zonder nadere maatregelen zal dat de kloof tussen werkenden en niet-werkenden verder vergroten.

Eigen woning

De aftrek van hypotheekrente wordt beperkt. Ter compensatie daalt het eigen woningforfait. Het uitgangspunt is een budgettair neutrale maatregel. Echter, een fors ingrijpende maatregel is de aankondiging dat de Wet Hillen wordt geschrapt (ook een voorstel van Van Dijkhuizen). Deze wet zorgt ervoor dat je geen belasting voor het eigen woningbezit hoeft te betalen als je geen of heel weinig hypotheekschuld hebt. Het saldo inkomsten eigen woning is dan positief en zou theoretisch tot nabetaling leiden.

Rekenvoorbeeld:

BTW

Het lage BTW-tarief van 6 procent naar 9 procent. Dat betekent dat voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen en hulpmiddelen, boeken en periodieken duurder worden.

Energie en energiebelasting

Volgens de uitgelekte voornemens gaat de energiebelasting omlaag. Echter, we zien alleen berichten dat de heffingskorting op de energierekening omlaag gaat. Dat kan een verhoging betekenen. Wat wel duidelijk is dat de vier partijen elektriciteit minder zwaar wil belasten en gasverbruik juist zwaarder. Onderaan de streep wordt de gasrekening voor de meeste huishoudens in Nederland, die immers nog steeds via gas verwarmen, dan gewoon hoger.

Naar overzicht
Inkomen