20 juni 2023

Drastische verandering zorgstelsel noodzakelijk

De tandarts terug in het basispakket. Het eigen risico voor chronisch zieken wordt beperkt. Het eigen risico in de zorg en de zorgpremie worden inkomensafhankelijk. Dus hoe hoger het inkomen, des te hoger de premie. Het is een greep uit de voorstellen van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om de zorg radicaal te hervormen om die zodoende voor iedereen toegankelijk te houden. ANBO steunt de aanbevelingen uit het vandaag verschenen rapport Met de stroom mee.

“Dit advies tot hervorming is ongelooflijk belangrijk gezien de grote problemen die er zijn”, zegt Anneke Sipkens, directer-bestuurder van ANBO. De (ouderen)zorg staat steeds meer onder druk door de stijgende vraag naar zorg en de beperkte beschikbare capaciteit. Sipkens: “Terecht dat men vragen stelt bij de houdbaarheid van het huidige stelsel. Voor vele groepen wordt zorg onbetaalbaar doordat mensen steeds meer zelf moeten (bij)betalen. Bijvoorbeeld premie, eigen risico en eigen bijdrage voor de medicijnen.”

De RvS adviseert in haar rapport ook om het complexe systeem van de zorgtoeslag af te schaffen. ANBO pleit al veel langer voor het afschaffen van toeslagen die bedoeld zijn voor mensen met een lager inkomen. Vaak moet er achteraf namelijk bijbetaald worden, waardoor mensen in de problemen komen. 

Thuiszorg

ANBO is blij met het advies om te stoppen met concurrentiemodel. Thuiszorgorganisaties moeten elkaar niet langer beconcurreren, maar samenwerken. Dat komt de zorg ten goede en dus ook de mensen om wie het allemaal draait: het stijgend aantal thuiswonende ouderen.

Minder complex

De toegang tot zorg is complex geworden. Veel mensen weten de juiste weg niet te vinden. Dit leidt ertoe dat steeds minder mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De beoogde verandering kan nog jaren op zich laten wachten. ANBO hoopt dan ook dat de voorstellen om de concurrentie in onder andere de thuiszorg te verminderen en naar regionale samenwerking te gaan wel snel ingevoerd worden. In het integraal zorgakkoord van minister Kuipers wordt ook gesproken over regionale samenwerking. Een versnelling op basis van dit advies zou dan ook mooi zijn.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

anbo-verandering zorgstelsel noodzakelijk