01 februari 2018

DNB waarschuwt voor ‘phishing mail’

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor e-mails die lijken alsof ze afkomstig zijn van een bank, de zogenoemde ‘phishing mail’. Als u een e-mail krijgt waarin de ontvanger wordt gevraagd gegevens in te voeren zoals pincodes en bankrekeningnummers, doe dit dan niet en gooi de e-mail weg. Een bank zal u nooit via de e-mail of via de telefoon om dit soort gegevens vragen, en als u toch om dit soort gegevens wordt gevraagd, zijn het fraudeurs die met behulp van uw gegevens misbruik willen maken van uw bankrekening.

Toename na DDoS-aanvallen 

DNB doet deze waarschuwing uitgaan omdat de mogelijkheid bestaat dat het aantal ‘phishing mails’ zal toenemen vanwege de DDoS-aanvallen van de afgelopen dagen op de websites van banken en andere instellingen. Het is niet ongebruikelijk dat DDoS-aanvallen op banken worden gevolgd door een toename in ‘phishing mail’ aan de rekeninghouders. Criminelen pogen dan gebruik te maken van de ophef over dergelijke digitale aanvallen om rekeninghouders makkelijker de gevoelige gegevens over hun bankrekening te ontfutselen.

Nadere informatie over ‘phishing mail’ 

Als u denkt dat u een ‘phishing mail’ heeft ontvangen, ga dan niet in op eventuele verzoeken om gegevens op te geven of om contact op te nemen en gooi de e-mail weg. Wilt u meer weten over dergelijke e-mails, kijk dan op de webpagina ‘Veilig bankieren’ [https://www.veiligbankieren.nl/fraude/phishing/ ] of op de website van uw eigen bank.

Dienstverlening banken beschikbaar

De recente DDoS-aanvallen op de banken zijn geavanceerd. Banken zetten zich actief in om met verdedigingsmaatregelen ervoor te zorgen dat de dienstverlening via websites en internetbankieren beschikbaar is. Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met dataverkeer, zodat de server overbelast raakt en de website tijdelijk moeilijk bereikbaar wordt. Dergelijke aanvallen hebben alleen invloed op de bereikbaarheid van een website, en betekenen niet dat de aanvallers de bancaire systemen ook daadwerkelijk binnenvallen. Klantgegevens zijn in de afgelopen dagen niet in gevaar geweest door DDoS-aanvallen.

Meer weten over deze en andere vormen van online oplichting? Kijk eens op anbo.nl/listenbedrog

Inkomen