09 mei 2017

Derde jaar WW gerepareerd

Het derde jaar WW-uitkering wordt gerepareerd. Werkgevers en vakbonden hebben hierover gisteravond een overeenkomst bereikt. Sinds januari 2016 is de maximale WW-duur niet 36 maanden, maar nog 24 maanden. Het derde jaar wordt, geheel volgens de afspraken uit het sociaal akkoord uit 2013, bekostigd door werknemers zelf. Vanuit elke (verzamel)cao dragen werknemers zelf premie af in een speciaal hiervoor opgericht fonds. Na twee jaar kunnen hieruit dan de eerste WW-reparaties betaald worden. Iedereen die een arbeidsverleden van 10 jaar of langer heeft, profiteert van de WW-reparatie, omdat de opbouw ook na 10 jaar één maand WW per gewerkt jaar blijft, waar die door de regering teruggebracht werd tot een halve maand per jaar.

Overbruggen té lang  

ANBO is blij met de reparatie, want de verkorte WW-duur zorgde ervoor dat met name voor oudere werkzoekenden de situatie uitzichtloos werd. Directeur-bestuurder Liane den Haan: "Enerzijds werd de WW-duur verkort en anderzijds de AOW-leeftijd verhoogd. Hierdoor zouden zij steeds verder klem komen te zitten. Bovendien is het een kleine pleister op een flinke wonde, omdat uiteindelijk tienduizenden mensen nog voor hun AOW in de bijstand verzeild raken." 

Kritische kanttekeningen 

Desondanks plaatst ANBO nog wel een aantal kanttekeningen hoe dit fonds in de praktijk uitpakt. Den Haan: "Allereerst vragen we ons af of het wel wenselijk is dat de uitvoering van sociale zekerheidsregelingen in handen van sociale partners (werkgevers en werknemers) komt? Daarnaast vragen wij ons af hoe het zit met werknemers die geen cao-bescherming genieten? Hebben die simpelweg pech? Dat lijkt mij op zijn zachtst gezegd oneerlijk."

De verwachting is dat de premie voor werknemers zal oplopen van 0,3 procent in 2018 tot 0,6 procent in 2022.

Naar overzicht
Werkzoekende achter een laptop met aantekeningen
Inkomen